لینک های دسترسی

Breaking News

رسیدگی به هزاران شکایت انتخاباتی


به برگزاری انتخابات یک هفتۀ دیگر باقیمانده است

کمسیون شکایات انتخاباتی: نامزدان شکایات شانرا در حد شعار در رسانه ها نمانند، بلکه آنرا برای رسیدگی در کمیسیون شکایات درج و مستند کنند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که پس از اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی تا کنون ۳۰۰۴ مورد شکایت به آن کمیسیون رسیده است.

ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست مشترک با نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، جامعه مدنی، احزاب و رسانه ها گفت که تا کنون به ۲۸۳۷ مورد شکایات واصله رسیدگی صورت گرفته است. او افزود که در حال حاضر ۴۳ مورد شکایت تحت رسیدگی قرار دارد .

خانم عظیمی افزود که بیشتر شکایات از نامزدان شورا های ولایتی و حدود ۲۰ شکایت متوجه نامزدان ریاست جمهوری است. به گفتۀ خانم عظیمی چون شکایات بیشتر در مورد مسایل حقوقی و جرمی بوده است، کمیسیون شکایات انتخابات پس از رسیدگی آن را به نهاد های مربوطه فرستاده است.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در نتیجۀ رسیدگی به شکایات انتخاباتی نام ۱۰۷ تن از نامزدان شورا های ولایتی به دلیل تکمیل نکردن شرایط نامزدی در شورا های ولایتی و جعل و تزویر در سند هویت و اسناد تحصیلی از فهرست نهایی حذف شده است.

اما پیشتر از این، نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون درنشست خبری به رسانه ها گفت که نام ۱۱۶ نامزد شورا های ولایتی به دلیل جعل و تزویر از فهرست نهایی حذف شده است.

ریدا عظیمی گفت که پیش از اعلام فهرست نهایی، در مراحل ابتدایی رسیدگی به شکایات ۳۳۹ مورد شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده بود که درنتیجه آن نام ۳۹ نامزد شورا های ولایتی از فهرست ابتدایی حذف گردید.

خانم عظیمی گفت که نامزدان از طریق رسانه ها بعضاً از مداخلۀ حکومت در امور انتخابات یا حمایت حکومت از یک نامزد مشخص شکایت می کنند. او از نامزدان خواست که این موارد را در حد یک شعار در رسانه ها نمانند و شکایات شانرا در کمیسیون درج و مستند بسازند تا به آن رسیدگی شود.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از مردم خواست تا درصورتی درج شکایت به آن کمیسیون، شکایات همراه با اسناد و شواهد باشد تا این کمیسیون در جریان رسیدگی به آن با مشکل مواجه نگردد.

درست یک هفتۀ دیگر به برگزاری انتخابات افغانستان باقی مانده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی هر دو در یک روز به تاریخ ۱۶ حمل برگزار شود.
XS
SM
MD
LG