لینک های دسترسی

Breaking News

مخدارت افغانستان افزایش یافته، اما تلاش محو آن کاهش


ایالات متحدۀ امریکا تا ختم سال ۲۰۱۴ میلادی، رقم کارمندان ماموریت مبارزه با مواد مخدر این کشور را در افغانستان از ۱۰۰ نفر به ۲۵ تن کاهش می دهد.

این در حالی است که سرمفتش ویژۀ برنامۀ اعمار مجدد افغانستان می گوید که با وجود مصارف هفت میلیارد دالری در امحای مواد مخدر در آن کشور، افغانستان طی یک دهۀ اخیر در بلند ترین سطح تولید مواد مخدر قرار داشته است.

جیمز کاپرا، رئیس عملیاتی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر امریکا می گوید که کارمندان امریکایی به زودی توانمندی سفر به سرتاسر افغانستان را به ویژه در ولایات جنوبی آن کشور که بنیۀ اصلی صنعت تولید مواد مخدر را تشکیل می دهد از دست خواهند داد.

مبارزه از بحرین در افغانستان

اما ایرین لوگان، مسئول مبارزه با مواد مخدر در معینیت وزارت دفاع امریکا به مجلس سنا گفت که ایجاد مرکز استخباراتی در بحرین، فعالیت های قاچاق مواد مخدر را در افغانستان نظارت خواهد کرد.

این مقام وزارت دفاع به کمیتۀ مبارزه با مواد مخدر در مجلس سنا گفت "این مرکز کمک خواهد کرد تا خلای ایجاد شده از نبود کارمندان پس از خروج از افغانستان رفع گردد."

ویلیم برون دستیار وزارت خارجۀ امریکا در امور مبارزه با مواد مخدر می گوید مشکل کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان محسوس است اما آنچه ما از آن آگاهی نداریم، رابطۀ امریکا با افغانستان بعد از ۲۰۱۴ می باشد.

این مقام وزارت خارجۀ همچنان افزود که منابع امریکا در مبارزه با مواد مخدر در پرتو مشکلات بودجه در واشنگتن نامعلوم است، و در ضمن شرکای ایالات متحده نیز موقف خود را در این راستا مشخص نساخته اند.

کمک بیشتر یا ظرفیت بهتر؟

دین محمد مبارز راشدی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز گذشته از یوری فدوفسکی، رئیس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد خواهان کمک بیشتر مالی در امحای این پدیده در افغانستان شد.

اما آقای کاپرا می گوید که افغانستان ظرفیت جذب و مصرف کمک های فعلی بین المللی را در این راستا ندارد.

به گفتۀ جیمز کاپرا "ما امیدوار استیم بتوانیم به کار و حمایت مان با قطعات ویژۀ پولیس که در سال های اخیر برنامۀ تحقیقات در مورد مواد مخدر را پیش برده اند، ادامه دهیم."

روز های دشوارتر در پیش رو

جان سوپکو، سر مفتش ویژۀ امور بازسازی افغانستان به سناتوران امریکایی گفت که از صحبت با مقامات افغان و امریکایی چنین یافته که حل مشکل مواد مخدر در افغانستان پس از خروج قوای بین المللی مأموریت بسا دشواری خواهد بود.

مسئول سیگار افزود "تجارت و قاچاق مواد مخدر بخش مالی افغانستان را مسموم ساخته و رشد فزایندۀ اقتصاد غیر قانونی را در آن کشور دامن می زند. این امر به نوبۀ خود مشروعیت حکومت افغانستان را با تحریک فساد، تمویل شبکه های جنایی و فراهم سازی حمایت مالی به طالبان و سیار گروه های شورشی، تضعیف می کند."

در حالیکه داین فاینستاین، رئیس کمیتۀ مبارزه با مواد مخدر سنای امریکا می گوید که واشنگتن باید تلاش های همکاریجویانۀ خود را در راستای امحای مواد مخدر در افغانستان با ایران آغاز کند.

این در حالی است که گزارش سازمان ملل متحد از افزایش ۳۶ درصد کشت مواد مواد مخدر در طول سال ۲۰۱۳ خبر می دهد که سه برابر افزایش را در یک سال نشان می دهد.
XS
SM
MD
LG