لینک های دسترسی

Breaking News

پرونده عاملین قتل فرخنده به محکمه فرستاده شد


سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که پرونده عاملین قتل فرخنده بعد از بررسی به محکمه فرستاده شد.

بصیر عزیزی،سخنگوی لوی سارنوالی درنشست خبری گفت که پرونده قتل فرخنده بعد از تحقیقات تکمیل وبه ساعت 1:00بعد از ظهرامروز به ستره محکمه فرستاده شد.

او افزود که پرونده عاملین قتل فرخنده توسط 18 تن از سارنوالان مورد بررسی قرار گرفته وسارنوالی امروز پرونده 49 تن از عاملین قتل فرخنده به شمول پولیس را به محکمه فرستاده است.

عزیزی،گفت که عاملین اصلی این رویداد هر وقت که دستگیر گردند پرونده آنها بررسی و به دنبال این پرونده به محاکم فرستاده میشود.

تا حال به تعداد سه تن از عاملین اصلی قتل فرخنده فراری اند وپولیس تلاش مینماید تا این افراد را نیز بازداشت نماید.

در یک هفته اخیر به تعداد دو تن از عاملین قتل فرخنده توسط پولیس بازداشت شدند.

به گفته سخنگوی لوی سارنوالی،این پرونده با سایر پرونده ها فرق دارد واین پرونده یک پشتوانه ملی دارد وافزود که در پیوند به این قضیه این نهاد تحت هیچ فشاری قرار نداشته است.

دوسیه قتل فرخنده بعد از یکماه بررسی وتحقیقات در لوی سارنوالی توسط این نهاد به محکمه فرستاده شد.

تجمع اعتراضی در چهلمین روز کشته شدن فرخنده

نهاد های جامعه مدنی ،زنان،رسانه ها وشماری از شهروندان کابل با اجرای نمایشی از چگونگی قتل فرخنده خواهان به دادگاه کشیدن هر چه زودتر عاملین قتل فرخنده شدند.

این تجمع اعتراضی در مقابل زیارت شاه دوشمشیره در جاییکه 40 روز قبل فرخنده کشته وبعد هم جسدش سوزانده شد،به راه انداخته شد.

لینا علم یک تن از هنر پیشه های سینمای کشور که اجرا کننده این نقش بود، بعد از اجرای این نقش درحالیکه میگریست گفت "واقعا فرخنده زن با همت بود من فقط نقش را بازی کردم اما من دردش را احساس کردم".

تا حال در پیوند به قتل فرخنده درحدود 50 تن به شمول 20 تن از نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

فرخنده به تاریخ 28 حوت سال گذشته دراثر دسیسه یک تن از مجاورین زیارت شاه دوشمشیره که ادعا نموده بود که فرخنده قرآن شریف را سوزانده مورد لت وکوب قرار گرفت وبعد هم جسدش سوزانده شد.

اما کمیسیون خاصی که برای بررسی این رویداد ایجاد شده بود بعد از بررسی ها اعلام نمود که فرخنده بیگناه بوده وسوخته های قرآن شریف در محل حادثه یافت نشده است.

بعد از این رویداد نهاد های جامعه مدنی ،زنان ورسانه ها وشماری از شهروندان افغانستان درداخل وخارج با راه اندازی تظاهرات اعتراضی خواهان مجازات عاملین قتل فرخنده شدند.

XS
SM
MD
LG