لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح ناشناس هفده تن مسافر را در زابل ربودند


مسوولین میگویند که افراد مسلح صبح امروز مسافرین را از یک منطقه نزدیک شهر قلات از موتر های مسافربری پایین نموده وبا خود برده اند.

افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت ۵ صبح امروز از شاهراه کابل -کندهار باز هم یک تعداد از مسافرین را از موترهای مسافربری پایین نموده وبا خود بردند.

مسوولین امنیتی زابل ربودن این مسافرین را از منطقه نوراک این ولایت تایید مینماینداما از دادن جزییات بیشتر خود داری نمودند.

مسوولین شرکتهای ترانسپورتی کندهار میگویند که افراد مسلح ناشناس صبح امروز این مسافرین را از یک منطقه نزدیک شهر قلات از موتر های مسافربری پایین نموده وبا خود به جای نامعلوم برده اند.

حاجی آغا جان مسوول یک شرکت ترانسپورتی در کندهار به صدای امریکا گفت که افراد مسلح نقاب پوش حوالی ساعت پنج صبح درحدود یک ساعت شاهراه کابل-کندهار را درمنطقه نوراک زابل به روی ترافیک بسته بودند.

وی افزود که افراد مسلح تمام موتر های مسافربری را دراین محل تلاشی نموده وبه تعداد ۱۷ تن از مسافرین را با خود برده اند.

عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل درمصاحبه با صدای امریکا ربودن این مسافرین را تایید نمود اما میگوید که به تعداد ۲۰ مسافراز سوی افراد مسلح نقاب دار ربوده شده اند.

دریوران شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی میگویند که افراد مسلح نقاب پوش در منطقه نوراک زابل درنزدیک یک پل ویران شده که از یک پوسته امنیتی یکنیم کیلومتر فاصله دارد،موتر های مسافر بری را تلاشی میکردند.

دراین اواخر گروگان گیری افراد ملکی در کشور به خصوص درشاهراه کابل -کندهار بیشتر گردیده است که باعث نگرانی مردم به خصوص کسانیکه دراین شاهراه رفت وآمد میکنند،شده است.

چنانچه افراد مسلح ناشناس چند ماه قبل نیز به تعداد ۳۱ تن از مسافر را درولسوالی خاک افغان زابل ربودند که یک تعداد آنها رها شدند اما به تعداد هفت تن آنها اخیرا از سوی گروه داعش سربریده شدند.

هم چنان افراد مسلح از آغاز سال جاری تا حال سه بار در مربوطات ولایت غزنی درشاهرا ه کابل کندهار یک تعداد از مسافرین را گروگان گرفته اند که یک تعداد شان دوباره رها گردیدند.

سربریدن هفت مسافرربوده شده توسط افراد گروه داعش درزابل باعث خشم سرتاسری مردم افغانستان گردید وهنوز هم برنامه های داد خواهی برای بازداشت ومجازات عاملین این قضیه ادامه دارد ومردم با تظاهرات وراهپیمانی ها خواهان تامین امنیت درشاهراه ها وتامین امنیت افراد ملکی شدند.

XS
SM
MD
LG