لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد طرح و دیزاین تونل جدید سالنگ امضا شد


روزانه حدود ۵۵۰۰ وسایط نقلیه در مسیر سالنگ رفت و آمد دارند.

وزارت فوائد عامه افغانستان، قرارداد مطالعه روی چگونگی احداث و اعمار تونل سالنگ جدید را امروز شنبه، به ارزش ۱۹.۶ میلیون دالر امریکایی با شرکت بین المللی استرالیایی به امضا رسانید.

کار عملی ساخت تونل جدید سالنگ با طول ۱۲ کیلومتر پس تکمیل مطالعات روی آن، بعد از دوسال آغاز خواهد شد.

محمود بلیغ، وزیر فوائد عامه افغانستان که در نشست امضای قرارداد مطالعه روی چگونگی احداث و اعمار تونل جدید سالنگ در قصر سپیدار سخنرانی می‌کرد، گفت دولت جاپان از طریق بانک انکشاف آسیایی ۳۲ میلیون دالر برای ساخت تونل جدید سالنگ کمک کرده است.

مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا – صدای امریکا گفت از ۳۲ میلیون دالر ۱۹.۶ میلیون دالر آن به مطالعات روی چگونگی اعمار تونل جدید سالنگ، هزینه می‌شود.

وزیر فوائد عامه، گفت که سه گزینه را برای شرکت بین المللی استرالیایی جهت اعمار تونل جدید سالنگ پیشنهاد کرده اند.

او گفت "پس از اینکه گزینه نهایی را انتخاب کرد، دیزاین تخنیکی و مطالعات تخنیکی به شمول مطالعات جیولوژی، مطالعات جیوتیکنیکی، مطالعات زیست محیطی اجتماعی و دیزاین تخنیکی و دیتایل دیزاین که ما می‌گویم، این را انجام خواهد داد".

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان که نیز در این برنامه سخنرانی کرد، گفت مسیر سالنگ اهمیت منطقوی و تجارتی دارد.

رئیس اجرائیه افزود"بنابر اهمیتی که این پروژه دارد، انشاالله به همکاری شما نمایندگان محترم پارلمان توجه خاص در این خواهد داشتیم، که کندی در کار صورت نگیرد در مراحل تطبیق پروژه".

در همین حال توماس پنیلا، رئیس بانک انکشاف آسیایی، نیز این پروژه را مهم خواند و گفت از آن حمایت می‌کنند.

تا زمان اعمار تونل جدید سالنگ، قرار است مسیر دوشی – بامیان به طول ۱۵۲ کیلومتر و تونل فعلی سالنگ به طول ۸۶ کیلومتر، ترمیم و به‌سازی شود.

وزارت فوائد عامۀ افغانستان گفت برای ساخت مسیر دوشی – بامیان و ترمیم تونل فعلی سالنگ، بانک جهانی ۲۵۰ میلیون دالر کمک کرده است.

راه سالنگ شمال و جنوب افغانستان را باهم وصل می‌کند و به گفته وزارت فوائد عامه افغانستان روزانه حدود ۵۵۰۰ وسایط ترانسپورتی از این مسیر رفت و آمد دارند.

XS
SM
MD
LG