لینک های دسترسی

Breaking News

ویروس اچ آی وی تا سال ٢٠٣٠ باید از بین رود!


کنفرانس جهانی ایدز، سال ۲۰۱۴، آسترلیا

کنفرانس جهانی ایدز امسال اهداف بزرگی دارد، این ویروس مخوف باید تا سال ٢٠٣٠ معدوم شود. اما کشته شدن شش متخصص ایدز درسانحه طیارۀ خطوط هوایی مالیزیا، برفضای کنفرانس امسال در آسترلیا، سایه افگنده است.

در شش هفته آینده، ١٢ هزار نماینده درین رویداد بزرگ شرک می کنند. این کنفرانس بر تمام جهات ویروس ایدز که جهان را در سه دهه گذشته سراسیمه ساخته است، غور می کند. متخصصین در مورد تمام دانش مسلمی که در مورد تداوی اچ آی وی وجود دارد و اینکه این ویروس چگونه خانواده ها و جوامع را در اطراف و اکناف جهان متاثر می سازد بحثهای طویلی را انجام خواهند داد.

اما نخست آنها یک دقیقه خاموشی را به منظور ادای احترام به کشته شدن شش محقق و فعالی اختیار کردند که بروز پنجشنبه در راه اشتراک در کنفرانس طیاره حامل شان به ظن غالب توسط شورشیان طرفدار ماسکو در شرق اوکراین مورد شلیک راکت قرار گرفته، سقوط کرد.

فرانسواز بغ سنوسی، رئیس اجتماع بین المللی ایدز، از ضیاع محققین به شمول داکتر ییپ لانگا، یک محقق هالندی، رئیس پیشین این اداره، ابراز تاسف کرد.

"من خیلی خوشوقت می بودم که این کنفرنس را دراوقات خوشتری افتتاح می کردیم. ضیاع همکاران و دوستان ما برای ما خیلی دشوار است. ما همزمان با خانواده های قربانیان و دوستانشان در سرتاسر جهان ازین سانحه احساس اندوه می کنیم."

مصمم بودن مبتلایان به ایدز

اما افرادیکه اچ آی وی مثبت دارند گفتند که آنها نخواهند گذاشت که این تراژیدی توجه را از اصل معضل دور کند. ایو اکتاریانی عضو بورد شبکه زنان اندونزیایی که مبتلا به ایدز است می گوید:

"من پنج سال است که با اچ آی وی زیست می کنم. بنابرفقدان معلومات، مصاب به مرض ایدز می باشم. آنچه بالای من اتفاق افتاد در تمام منطقه و جهان معمول است. من از یک کشور مسلمان با جمعیت زیاد آمده ام، اما موقف ما بی نظیرنیست. درکنار ما از کشورهاییکه در آنها هندوها، بودایی ها، مسیحیان و غیره زندگی می کنند وجود دارد و آنها به عین مشکل مواجه اند. زیاد تر ما اچ آی وی را از سببی کسب کردیم که ما ابزار آنرا که ما را حفاظت کند، نداشته ایم."

ایو اکتاریانی می گوید که او و سایر بیماران در مبارزه با ایدز خیلی با اهمیت اند.

"اچ آی وی را نمی توان به تنهایی با ساینس حل کرد. بنا بر شرمی که از اچ آی وی احساس می شود ما باید کسانی را که با اچ آی وی زندگی می کنند، درپاسخ شامل بسازیم."

تونی ابوت، صدراعظم آسترالیا، که ازطریق ارتباط ماهواره یی در این کنفرانس صحبت می کرد، از اندوه خویش در ارتباط به سقوط طیارۀ مالیزیایی و کشته شدن ٣٦ آسترالیایی و باشنده آن کشور تذکر داد.

میچل سدیب، رئیس اداره ایدز ملل متحد از تعهد و اندوه، واهداف جدی سخن گفت:

"امروز ما برای ختم ادیز تا سال ٢٠٣٠ تقاضا می کنیم. تصور من از نابودی ایدز چنین است: معاینه و علاج به صورت داوطلبانه به هرکس در هرجایی برسد. هرکسی که مصاب به اچ آی وی می باشد باید با ویروس آن مجادله کند. هیچ کسی از مرض ایدز نمیرد و نه هم با ایدز به دنیا بیاید. کسانیکه با اچ آی وی مصاب اند با احترام زیست کرده، توسط قانون احترام گردیده و بتواند با خاطر آرام در سرتاسر جهان سفر کند. این تصور تنها تصور من نیست. این تصور برای دوست و استادم ییپ لانگا نیز بوده است. این تصور تا وقتی بامن خواهد بود تا این که به واقعیت مبدل شود."

قرار است این کنفرانس بین المللی تا روز جمعه ادامه یابد.

گزارشگر: انیتا پاول، صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG