لینک های دسترسی

Breaking News

بهای گزاف مصرف نوشابه های الکولی در امریکا


زیاده روی در مصرف نوشابه های الکولی در امریکا سالانه ٢٢٠ ملیارد دالر خساره را به امریکای ها وارد می کند.

بزرگترین خساره در نتیجۀ کاهش فعالیت کاری در نتیجۀ کاربرد این نوع نوشابه ها در بین طبقۀ کارگر عنوان شده است.

در یک مطالعه ایکه انجام شده است جنبه های مختلف تاوان نوشیدن نوشابه های الکولی بررسی گردیده است.

در پژوهش آمده که نقاط مختلف امریکا زیان های متعدد و مختلفی زیاده نوشی مشروبات الکولی را متحمل می شود و اعتیاد به آن برای همه به بهای سنگین تمام می گردد.

داکتر رابرت بریور متخصص واگیری بیماری ها در مرکز کنترول و جلوگیری بیماری ها در امریکا می گوید "خساره اقتصادی شرابخواری در امریکا ٢٢٣ ملیارد دالر در سال ٢٠٠٦ محاسبه گردیده است که در حقیقت هر امریکایی ٧٠٠ دالر به طور اوسط ازین مدرک خساره می بیند."

تصادمات و جرایم

افزایش مصارف مراقبت های صحی، موارد زیاد قضیه های جرمی و زیان ناشی از حادثات ترافیکی چند موردی است که به زیاده نوشی مشروبات الکولی به آن ربط داده شده است. اما بریور می گوید که بیشترین زیان ازین مدرک از کم شدن موثریت کاری بوجود می آید.

در یافته های این پژوهش آمده، بیشتر کسانیکه در نوشیدن نوشابه های الکولی اسراف می کنند آنها وظایف با معاش ناچیز دارند. آنها همچنان غیر حاضری زیاد داشته و در جریان کار نیز فعالیت اندک می داشته باشند.

عدۀ نیز به خاطر کاربرد بیش از حد نوشابه های الکولی جان شان را از دست می دهند. اکثریت این افراد در سن کم جان می بازند. وقتی کسی می میرد بهای اقتصادی آن نیز گزاف می باشد. به طور مثال در یک تصادمی که درآن فردی نشه باشد و ٣٥ سال عمر داشته باشد، این شخص برای سالیان متمادی از بازار کار بیرون می شود.

یافته های جدید تنها به بعد اقتصادی زیاده نوشی پرداخته، اما سازمان جهانی صحت در مورد زیان های صحی مصرف نوشابه های الکولی پژوهش های زیادی انجام داده است.

میزان خطر برای استفادۀ پر گزند از الکول نظر به سن، جنس و سایر مشخصات شخص مصرف کننده فرق می کند. بر علاوه سطح معروض بودن به نوشابه های الکولی و محیط و زمینه یی که در آن الکول مصرف می شود نیز نقش بازی می کند. به گونۀ مثال، الکول سومین عامل بزرگ ایجاد بیماری ها در جهان است.

حدود ۳۲۰ هزار جوان بین سن ۱۵ تا ۲۹ سال همه ساله در اثر عوامل مرتبط با الکول جان می دهند که این رقم نه در صد مرگ و میر این محدودۀ سنی را تشکیل می دهد.


گزارش: ارت چیمز
برگردان: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG