لینک های دسترسی

Breaking News

حدود ۲.۵ میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک می‌شود


وزارت مالیه افغانستان گفته است که کشورهای کمک‌کننده و نهادهای امدادرسان، در نشست رهبری کمیتۀ صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) کمک دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون دالر امریکایی را تعهد کرده اند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در اعلامیه‌ای گفته است که روز گذشته (۴ سرطان)، نشست رهبری کمیتۀ صندوق بازسازی افغانستان در ارگ دایر شد.

به گفتۀ وی، در این نشست که رهبری آن به دوش وزارت مالیه و بانک جهانی بود، سفیران کشورهای کمک‌کننده و نمایندگان شماری از نهادهای بین‌المللی حضور داشتند.

آقای حکیمی، گفته است: " کمیتۀ صندوق متذکره مبلغ ۲.۴۸۵ میلیارد دالر امریکایی را به منظور کاهش فقر، ارائه خدمات بهتر و انکشاف همه جانبه افغانستان تعهد نمودند".

او همچنان گفته است که در این نشست، سند پیشنهادی چهارچوب برنامه همکاری‌های مالی صندوق بازسازی افغانستان را برای سال‌های مالی ۱۳۹۷-۱۳۹۹ تصویب شد.

بر اساس معلومات وزیر مالیه افغانستان، این چهارچوب، شیوۀ مصارف کمک‌های مالی جامعه جهانی را مشخص می‌سازد.

XS
SM
MD
LG