لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار تاسیسات دفاعی در جزایر مصنوعی چین


تصویر ماهواره ای یکی از جزایر مصنوعی واقع در دریای جنوب چین

تصاویری که از هوا گرفته شده و توسط مرکز پژوهشی موسوم به ابتکار شفافیت دریایی آسیا (The Asia Maritime Transparency Initiative) نشر شده نشاندهندۀ نصب دافع هوا و نصب سیستم دفاع میزایل نسبتاً کوچک می باشد.

این مرکز تحقیقی که اعمار بناگاه های نظامی را از ماه جون به این سو مورد نظارت دارد، می گوید که چین در چهار جزیرۀ مصنوعی کوچک تقریباً ساختمان‌های مشابه مقر اصلی تکنالوژی دفاعی آن کشور را اعمار کرده است.

بر اساس این گزارش، این تاسیسات دفاعی ممکن به مثابۀ "آخرین خط دفاعی" در برابر حملات مورد استفاده قرار بگیرد. جزایر مصنوعی که دارای پایگاه های هوایی نیز می باشند، به زودی فعالیت شان را آغاز خواهند کرد.

بیجنگ تقریباً ادعای تمامی آب های جنوب چین را دارد که شامل مسیرهای مزدحم عبور و مرور کشتی ها و ساحات غنی برای ماهیگیری می باشد. گمان می رود که منابع سرشار و دست ناخوردۀ نفت و گاز طبعیی نیز در بستر این آب ها وجود داشته باشد.

XS
SM
MD
LG