لینک های دسترسی

Breaking News

اجساد ۳۴ پناهجو در نزدیک سواحل ایتالیا کشف شد


پناهجویان با قبول خطر مرگ تلاش می کنند تا با عبور از بحیرۀ مدیترانه خود را به ایتالیا برسانند

گروه نجات در ایتالیا اجساد حد اقل ۳۴ پناهجو را که اکثر آنان را کودکان تشکیل می دهد، از آب های لیبیا بیرون آورد.

به گفتۀ محافظین ساحلی ایتالیا، حدود ۲۰۰ پناهجو در یک قایق کوچک روز چهار شنبه در خیزش های دریایی گیر ماند. این پناهجویان به کمک چاقبران انسان تلاش می کردند خود را به ایتالیا برسانند.

کریس کتمبرون، عضو یکی از سازمان های خیریۀ غیر حکومتی و عضو گروه نجات، در صفحۀ تویتر خود نوشته است که اکثر اجساد را کودکان، تشکیل می دهد.

محافظین ساحلی ایتالیا گفته اند که آنان یکجا با ادارۀ کمک رسانی برای پناهجویان ساحلی اجازه یافتند تا برای نجات پناهجویان دست به کار شوند.

پیشتر، محافظین ساحلی ایتالیا گفته بودند که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن از این پناهجویان که توسط قایق های کوچک در آب های مدیترانه سفر می کردند به دلیل موج های بزرگ و قوی خود را به داخل آب افتادند، زیرا قایق های آنان به یک طرف لنگر انداخت.

به صورت مجموعی محافظین ساحلی ایتالیا روز چهار شنبه نجات ۱۸۰۰ تن از پناهجویان را که توسط قایق های کوچک و چوبی سفر می کردند، هماهنگ کردند.

در سال های اخیر، صد ها هزار پناهجو که اکثر شان از کشور های چون افغانستان، سوریه، عراق و برخی از کشور افریقایی می باشند، با قبول خطرات جدی تلاش می ورزند تا با عبور از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا برسانند و سپس به یکی از کشور های اروپایی پناهنده شوند.

در این میان، آلمان در دو سال گذشته میزبان بیش از یک میلیون پناهجو عمدتاً از سه کشور جنگ زدۀ افغانستان، سوریه وعراق بوده است.

سرازیر شدن موج از پناهجویان موجب بحران مهاجرت در کشور های اروپایی به خصوص آلمان شده است. حکومت آلمان که تحت فشار روز افزون احزاب و گروه های مخالف مهاجرت به آن کشور است، هفتۀ گذشته قانون را تصویب کرد که روند اخراج آنعده از پناهجویانی را که درخواست پناهجویی شان رد می شود، آسان و تسریع کند.

XS
SM
MD
LG