لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در قوماندانی امنیه کابل


ارشیف

یک حمله کننده انتحاری قوماندانی امنیه کابل را هدف قرار داد ودر نتیجه آن رئیس دفتر قوماندان امنیه کشته شد

اینبار قوماندانی امنیه کابل هدف تروریستان قرار گرفت وحوالی ساعت 9 صبح امروز یک انتحاری مواد همراه اش را در منزل سوم قوماندانی امنیه منفجر کرد.

لوی پاسوال ظاهر ظاهر،قوماندان امنیه کابل ساعاتی بعد از انفجار به خبرنگاران گفت که انفجار درمدیریت عمومی قوماندانی امنیه رخ داده است.

او افزود که درنتیجه انفجار رئیس دفتر او کشته شده وشش پولیس مجروح گردیده اند.

آقای ظاهر،گفت که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که انفجار توسط یک حمله کننده انتحاری صورت گرفته وهدف آن دفتر قوماندانی امنیه بوده است.

او افزود که کمره های امنیتی این قوماندانی چهره این انتحار کننده را نشان میدهد که انتحار کننده ملبس به دریشی ملکی بوده ویک دوسیه دردستش است وظاهرا نشان میدهد که برای کاری به قوماندانی امنیه آمده است و از پولیس پرسان میکند که قوماندانی امنیه کجا است.

به گفته قوماندان امنیه، فلمهای دیگری هم است که دیده شود که چگونه داخل شده است.

قوماندان امنیه گفت"من مطمین هستم که از راه تلاشی نامده چون تلاشی دقیق صورت میگیرد وممکن توسط کدام موتر آمده باشد چون درقوماندانی امنیه دفاتر چند نهاد دیگر نیز میباشد وروزانه در حدود 30 هزار نفر دراین قوماندانی رفت وآمد دارند".

او افزود که تیم های بررسی پولیس وامنیت روی آن کار میکند وتحقیقات درمورد جریان دارد که راه رفت وآمد فرد انتحار کننده را تثبیت کنند که از کدام راه داخل محوطه قوماندانی امنیه شده است.

او گفت که هویت انتحار کننده هنوزمعلوم نیست وروی آن کار جریان دارد.

آقای ظاهر این حمله را سازمان یافته خواند وگفت که کار دشمنان کشور وتروریستان است.

داکتر بکتاش کنشکا ترکستانی،سخنگوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که به تعداد هفت تن از مجروحین این حادثه را به شفاخانه انتقال داده اند.

او افزود که شش تن از مجروحین این حادثه به شفاخانه جمهوریت ویک تن دیگر شان که طفل میباشد به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی انتقال داده شده است.

به گفته آقای ترکستانی،وضعیت مجروحین این حادثه خوب گزارش داده شده است.

مسوولیت این انفجار را طالبان مسلح به عهده گرفته وگفته اند که یک فرد انتحاری مواد همراه اش را در ساختمان این قوماندانی انفجار داده است.

یک انفجار دیگر حوالی ساعت 7 صبح امروز در منطقه کارته نو کابل رخ داد اما این انفجار تلفاتی را درقبال نداشت.

XS
SM
MD
LG