لینک های دسترسی

Breaking News

اکثریت معتادین ولایات بامیان و غزنی را مهاجرین بازگشته تشکیل میدهد


اکثریت معتادین ولایات بامیان و غزنی را مهاجرین بازگشته تشکیل میدهد
اکثریت معتادین ولایات بامیان و غزنی را مهاجرین بازگشته تشکیل میدهد

با آنکه ولایت های بامیان و غزنی از جمله مناطقی به حساب میآیند که در آنها کشت کوکنار وجود نداشته و یا اینکه بسیار ناچیز است، اما تعداد معتادین در این ولایات روبه افزایش است.

با آنکه ولایت های بامیان و غزنی از جمله مناطقی به حساب میآیند که در آنها کشت کوکنار وجود نداشته و یا اینکه بسیار ناچیز است، اما آنگونه که ارقام و آمار نشان میدهد، تعداد معتادین این ولایات روبه افزایش میرود.

به عقیده علی مدد نظری، مسئول مرکز تداوی معتادین در ولایت بامیان، در حال حاضر در هر ولسوالی این ولایت بیش از دو هزار معتاد وجود دارد که در ولسوالی های پنجو و ورس در غرب بامیان بیشتر ازین تعداد معتادین موجود است. وی میگوید اکثریت معتادین بامیان مرد و جوان هستند.

داکتر محمد اسماعیل ابراهیمزی، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی میگوید، آمار معتادین ولایت غزنی هم به بیست هزار نفر رسیده است که هفتاد فیصد آنان را مردان و سی فیصد دیگر را زنان و کودکان تشکیل میدهد.

اگر چه مسئولین صحی ولایات بامیان و غزنی عوامل گوناگونی را در افزایش تعداد معتادین میدانند، اما به نظر آنها مهاجرین باز گشته به وطن، رقم بالایی از معتادین را به خود اختصاص میدهند.

در حالیکه تعداد معتادین رو به افزایش است، تعداد مراکز تداوی معتادین بسیار کم بوده و بیش از یک مرکز در هر دو ولایت وجود ندارد.

در حالیکه به گفته داکتر احسان الله شهیر، رئیس صحت عامه بامیان، حد اقل به سه مرکز تداوی معتادین ضرورت است.

افزایش تعداد معتادین در بسیاری مناطق سبب ایجاد مشکلات برای مردم میشود تا آنجایی که مردم منطقه قره باغ از مربوطات شهر غزنی، چندی قبل تصمیم گرفتند معتادان را بصورت دسته جمعی از قریه خارج نمایند.

سلیمان میرزایی، ولسوال ورس هم میگوید مواردی اتفاق افتاده است که گروهی از معتادین اقدام به راهگیری و دزدی مردم برای بدست آوردن مواد نشه آور نموده است.

XS
SM
MD
LG