لینک های دسترسی

حدود ۷۰۰ طفل معتاد به مواد مخدر در بامیان


اگرچه ولایت بامیان عاری ازکشت کوکنار بوده و مسئولان محلی می گویند هیچ دهقانی دراین ولایت مواد مخدر کشت نمی کند اما آمار معتادین روز بروز دراین ولایت رو به افزایش است.

درتازه ترین گزارش مسئولان محلی دراین ولایت می گویند که حدود ۷۰۰ طفل زیر هفت سال تنها درولسوالی ورس این ولایت مصاب به مواد مخدر شده اند.

به گفتۀ این مسئولان استفاده ازمواد مخدر به دلیل عدم آگاهی مردم از اضرار آن حالا به یک امرعادی مبدل شده است وحتا مادران برای آرامش اطفال شان وبرای تسکین سردردی، سینه بغل وپای دردی خودشان نیز ازآن استفاده می کنند.

محمد زمان بهلول ولسوال ولسوالی ورس ولایت بامیان دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت "به تازگی ما دریافتیم که هفتصد طفل زیر سن هفت سال در ولسوالی ورس بامیان، مصاب به مواد مخدر شده اند که دلیل عمده آن عدم نظارت دقیق ارگانهای مبارزه با مواد مخدر و بی توجهی مسئولان صحی درزمینه آگاهی دهی بخصوص ریاست صحت عامه بامیان است."

درآماری که چند ماه قبل ازسوی ریاست مبارزه با مواد مخدر درگفتگوی اختصاصی با رادیوآشنا صدای امریکا بیان شده بود نشانگری بیش از ۵۰ هزار معتاد درولایت بامیان بود که شامل زنان، کودکان وجوانان می شد و این آمار روز بروز رو به افزایش خوانده شده است.

باشندگان این ولایت می گویند بی توجهی مسئولان صحی دراین ولایت برای آگاهی دهی مردم وجلوگیری قاچاق مواد مخدر ازمسیربامیان توسط نیروهای امنیتی ازجمله عوامل ازدیاد معتادین دراین ولایت است.

اما مسئولان ریاست صحت عامه بامیان می گویند این آمار تکان دهنده ازسوی آنان مورد تأیید نبوده اما، اعتیاد دربین خانواده ها بخصوص زنان واطفال را دراین ولایت رد نمی کنند.

داکتر ریحانه حیدری رییس صحت عامه بامیان دراین باره به رادیو آشنا گفت "بصورت کلی گفته می توانیم که بیشترین آمار معتادین درولسوالی ورس است اما ارقام دقیق را به این دلیل گفته نمی توانیم که تا کنون ما سروی دقیق انجام نداده ایم."

آغا حسین نظری رییس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان درباره استفاده مردم ازمواد مخدر به عنوان مسکن وادویه به رادیوآشنا صدای امریکا گفت "شمار زیادی ازخانم ها و ریش سفیدان هستند که برای درد مفاصل، سینه بغل، پای دردی وکمر دردی ازتریاک استفاده می کنند که این آمار روز به روزدر حال افزایش است."

درتمام ولایت بامیان تنها یک مرکز صحی ۲۰ بستر و یک مرکز ۱۰ بستر تداوی معتادین فعالیت دارد که درمرکز این ولایت موقعیت داشته ومسئولان محلی آنرا کافی نمی دانند.

رییس اداره مبارزه با مواد مخدر بامیان دراین باره گفت "تنها دو کلینیک قابلیت تداوی معتادان این ولایت را دارا نبوده وحد اقل ما به یک شفاخانه صد بیسترحوزوه ی درمرکزاین ولایت نیاز داریم ودر هرولسوالی باید کلینیک های ۲۰ بستر داشته باشیم."

ازسویی هم گفته می شود که بامیان درمسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار گرفته وظن آن می رود که هزاران کیلوگرام مواد مخدرازاین مسیر درداخل بامیان وهم درسایرولایات کشور پخش می گردد.

مسئولان امنیتی این ولایت نیز رد نمی کنند که بامیان یک مسیرامن برای قاچاق وترانزیت مواد مخدر افغانستان به شمار می رود.

سمونمل محمد علی لکزی سرپرست قوماندانی امنیه بامیان دراین باره به صدای امریکا گفت "امکان این وجود دارد که ازمسیربامیان مواد مخدر قاچاق شود اما نیروهای امنیتی ما درتلاش اند که سد راه قاچاق مواد مخدر ازمسیراین ولایت شوند."

انتقاد های روز افزون ازافزایش آمارمعتادان درولایت بامیان وجود دارد اما تا هنوز هیچ اقدامی ازسوی مسئولان امور برای جلوگیری ازرخنه کردن این پدیده دربین مادران شیرده، زنان کهن سال، جوانان، اطفال وحتا معارف این ولایت صورت نگرفته است.
  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG