لینک های دسترسی

Breaking News

برگزاری مسابقه بدمینتون بین دختران ورزشکار بامیان


رقابت بتمنتون میان دختران بامیانی

دختران ورزشکار بامیانی به منظور اشتراک دریک مسابقه ورزشی بدمنتون درمرکز ولایت بامیان گردهم آمده اند تا شعارهای مبارزه با خشونت علیه زنان را ازاین طریق به گوش جامعه برسانند.

این مسابقه ورزشی بدمینتون ازسوی دفترنمایندۀ ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، رسانه های محلی، نهاد های مدافع حقوق زنان و آمریت المپیک بامیان به مناسبت کمپاین شانزده روزۀ مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان، راه اندازی شده است.

در کمپاین مبارزه با خشونت علیه زنان، امسال در ولایت بامیان نهاد های مختلف مدافع حقوق زنان، علما، مکاتب وپوهنتون‌ ها سهم گرفته اند تا با شیوه های جدیدی مردم را در زمینۀ مبارزه با خشونت علیه زنان در آن ولایت آگاهی دهند.

معصومه نجفی، یکی ازاشتراک کنندگان مسابقه بدمینتون، می‌گوید:" من به این خاطر اشتراک کردم که خشونت علیه زنان کاهش یابد و نشان دهم زنان ودختران نیزمی‌توانند در همچوبرنامه ها سهم گیرند ".

افزایش خشونت در بامیان

کمپاین شانزده روزۀ مبارزه با خشونت علیه زنان دربامیان در حالی راه اندازی شده است که اداره امور زنان بامیان ازافزایش آمار خشونت علیه زنان در آن ولایت خبرمی‌دهد.

با این وجود زنان و دختران افغان در ولایت بامیان نسبت به بسیاری از ولایات افغانستان از آزادی و فعالیت های بیشتری برخورداراند.

اکنون دربامیان، زنان هم‌گام با مردان درعرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی واقتصادی به ویژه بخش های ورزشی فعالیت چشمگیری دارند.

عارفه اکبری مسئوول فدراسیون بدمینتون دربامیان می‌گوید:" دختران و زنان درعرصه های مختلفی ورزشی در این ولایت حضوردارند؛ اما، عدم همکاری کمیته ملی المپیک یکی از چالش های عمده در فراروی دختران ورزشکار بامیان محسوب می‌شود".

بدمنتون در میان دختران بامیان رشد خوبی داشته است.
بدمنتون در میان دختران بامیان رشد خوبی داشته است.

برگزار کنندگان این مسابقه می‌گویند که نهاد های مختلفی امسال در ولایت بامیان در تلاش اند تا در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان گام های عملی و آگاهی دهی لازم انجام شود.

بامیان از ولایات امن در مرکز افغانستان است. دریک ونیم دهۀ اخیر پس ازسقوط نظام طالبان، برای مدت هشت سال، یک زن در پست ولایت بامیان ایفای وظیفه کرد.

عبدالقدوس هویدا، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، هدف از راه اندازی این مسابقه ورزشی را مبارزه با خشونت علیه زنان خوانده می‌افزاید:" آمار خشونت علیه زنان، نسبت به سال گذشته در بامیان افزایش یافته است؛ اما، دلیل این افزایش بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها است که اکنون زنان و دختران که ازحقوق شان آگاه شده اند، نمی خواهند حق شان پامال گردد".

درحالی که درگذشته رسیدگی به موقع به دوسیه های خشونت علیه زنان در اراگان های عدلی و قضایی بامیان یکی از چالش ها فرا روی مبارزه با خشونت علیه زنان یاد می شد؛ اما، اخیراً اداره امور زنان از بهبود روند رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان در بخش های عدلی و قضایی بامیان خبرداده اند.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG