لینک های دسترسی

Breaking News

اسلام به صفت دین رسمی بنگله دیش باقی ماند


محکمۀ عالی بنگله دیش گفته است که گروه درخواست کننده در زمان این درخواست مشروعیت نداشت.

هیئت سه عضوی محکمۀ عالی بنگله دیش روز دو شنبه درخواست حذف اسلام را به صفت دین رسمی آن کشور رد کرد.

یک گروه ۱۵ عضوی ۲۸ سال پیش به محکمۀ عالی بنگله دیش درخواست داد که نباید اسلام به صفت دین رسمی آن کشور با جمعیت عمدتاً مسلمان مسجل شود.

محکمه با بیان اینکه گروه درخواست کننده در سال ۱۹۸۸به دلیل ثبت و راجستر نبودن در حکومت بنگله دیش هیچگونه مشروعیت نداشت، این درخواست را رد کرد.

وکیلان دولتی گفتند که رد این درخواست از سوی محکمه به این مفهوم است که اسلام به صفت دین رسمی بنگله دیش باقی ماند.

وکیلان همچنان گفتند که با این تصمیم محکمه، حقوق مساوی برای اقلیت های دینی آن گونه که در قانون اساسی بنگله دیش صراحت یافته است، متاثر نخواهد شد.

مراد رضا وکیل ارشد دولتی این پرونده که مخالف درخواست یاد شده می باشد، تصمیم محکمۀ عالی بنگله دیش را در این مورد تمجید کرده است.

اسلام در سال ۱۹۸۸ از سوی حسین محمد ارشاد، دیکتاتور نظامی بنگله دیش، به صفت دین رسمی آن کشور اعلام شد. ارشاد در زمانی دست به این اقدام زد که احزاب عمدۀ سیاسی برای کنار راندن وی از قدرت مبارزه می کردند.

شیخ حسینا صدر اعظم بنگله دیش در سال ۲۰۱۱ سکولاریزم را به عنوان معیار سیاسی کشورش معرفی کرد، اما به حمایت از اسلام به صفت دین رسمی کشور ادامه دارد.

احزاب اسلامی در بنگله دیش به شمول جماعت اسلامی که بزرگترین گروه سیاسی اسلامی می باشد، از این تصمیم محکمۀ عالی استقبال کرده است.

گزارش از خبرگزاری اسوشیتدپرس

برگردان: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG