لینک های دسترسی

Breaking News

بایدن: برنامهٔ ویزه خاص به ترجمانان افغان بدون تاخیر اجرا شود 


جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در یک فرمان اجرایی دستور داد تا برنامهٔ ویزهٔ خاص مهاجرت (SIV) به متحدین افغان و عراقی بدون تاخیر غیرضروری اجرا شود.

در این فرمان اجرایی که دیروز چهارم فبروری (۱۶ دلو) صادر شد، آقای بایدن گفته است که برنامه ویزهٔ خاص مهاجرت به متحدین افغان و عراقی که تهدید‌های جدی و جاری را به خاطر خدمات شان به ایالات متحده تجربه می‌کنند، تحفظ انسانی فراهم می‌کند و حکومت فدرال باید اطمینان حاصل کند که این برنامه بدون تاخیر غیر لازمی اجرا شود.

در این فرمان آمده است که وزیر خارجه در مشوره با وزیر امنیت داخلی و وزیر دفاع در مدت ۱۸۰ روز برنامه ویزهٔ خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان و عراق را مرور کرده و پیشنهادات شان مبنی بر هر گونه نگرانی را به رییس جمهور ارایه کنند.

رییس جمهور بایدن همچنان فرمان داده است که در همین مدت، وزیر خارجهٔ ایالات متحده در مشوره با وزیر دفاع طرزالعمل منظوری عرایض ترجمانان توسط فرد مسوول ماموریت را مرور کنند تا دیده شود که با قوانین تطابق دارد یا نه و اطمینان حاصل کنند که روند منظوری به دلیل تعصب به تاخیر نافتاده باشد.

این مقامات موظف شده اند تا برای رسیدگی به مواردی رهنمود تهیه کنند که در آن کارفرمایان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خدمات با ارزش و صادقانهٔ متقاضیان ویزهٔ خاص مهاجرت را تایید کنند.

این مقامات باید اطمینان حاصل کنند که رهنمودها و طرزالعمل‌های موجود به متقاضیان فرصت منصفانه‌ای را برای شامل شدن در این پروسه فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعات وزارت خارجۀ ایالات متحده بیش از ۷۰۰۰ ویزه که برای صدور به افغان‌های همکار با قوای امریکایی برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده بود، تا کنون صادر نشده است.

سرمفتش وزارت خارجۀ امریکا حدود شش ماه پیش با نشر گزارشی مشکلات برنامۀ SIV را بر شمرده و گزارش داده بود که از سپتمبر سال ۲۰۱۹ به اینسو نزدیک به ۱۹ هزار درخواست کنندۀ افغان منتظر دریافت ویزۀ شان اند.

در فرمان همچنان آمده است که وزیر خارجه در مشوره با وزیر امنیت داخلی و وزیر دفاع باید اطمینان حاصل کنند که آیا افرادی بیشتر وجود دارند که در برنامه سال مالی ۲۰۰۶ شامل نشده اند، اما به دلیل خدمات شان به ایالات متحده با تهدید مواجه اند.

از این مقامات خواسته شده است تا ارزیابی کنند که آیا به قانونی نیاز است که بر اساس آن برنامهٔ ویزهٔ خاص مهاجرت به افرادی درنظر گرفته شود - صرف نظر از این که شهروند کدام کشور اند- که برای یک سال در ساحات پرتنش با حکومت امریکا کمک‌کرده اند و یا در مدت کوتاهی سهم استثنایی ادا کرده اند و اکنون در نتیجه‌ٔ آن با تهدید مواجه اند.

آقای بایدن گفته است که در مدت ۱۸۰ روز پس از صدور این فرمان، وزیر خارجه و امنیت داخلی باید اطمینان حاصل کنند که پالیسی‌های و طرزالعمل‌های مناسب مرتبط به برنامه ویزهٔ خاص مهاجرت در وبسایت‌های وزارت‌های شان به گونهٔ علنی قابل دسترس باشد و هر گونه تغییری که در پالیسی و طرزالعمل این برنامه رونما می‌شود، باید در مدت ۳۰ روز پس از نشر، به گونه علنی قابل دسترس باشد.

XS
SM
MD
LG