لینک های دسترسی

Breaking News

کمرون: مفسدین دیگر پناهگاه ندارند


آقای کمرون میگوید فساد اداری به مثابۀ "سرطان" است که ریشۀ آن در سراسر جهان است و مبارزه بر آن، مستلزم همکاری همه کشور ها است.

دیوید کمرون، صدراعظم بریتانیا، در آغاز اجلاس یک روزۀ مبارزه بر ضد فساد اداری که در شهر لندن بر گزار شد، گفت که پدیدۀ فساد اداری در نقاط مختلف جهان به مثابۀ یک مشکل جدی عرض وجود کرده و این وضیعت مستلزم مبارزۀ جدی تمام کشور های جهان است.

آقای کمرون در جریان سخنرانی اش در این اجلاس گفت که افراد که با فساد اداری آغشته اند، بیش از پناهگاه امن نخواهند داشت.

آقای کمرون گفت: "قسمی که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت، بیش از این پناهگاهی برای افراد مفسد وجود ندارد. معنی این اجلاس این که زمانی افراد مفسد پول کشور های تان، دزدی می کنند به کشور ما میاورند، پس از تشخیص دو باره به کشور تان مسترد می گردد تا برای آیندۀ کشور تان سرمایه گذاری شود."

صدراعظم بریتانیا همچنین موجود فساد اداری را در تمام کشور های جهان به مثابۀ "سرطان" یاد کرد و گفت که این پدیده مردم غریب را بیشتر به سوی فقر می کشاند و امنیت کشور ها را با تهدید مواجه می کند.

آقای کمرون همچنین گفت که مبارزه بر ضد فساد اداری می تواند روش موثر در مقابل فقر باشد و سایر پدیده منفی در جوامع گردد."

آقای کمرون افزود: "بار دیگر می گویم، اگر می خواهیم تا در مقابل فقر مبارزه کنیم، اگر می خواهیم افراطگرایی را با شکست مواجه کنیم، اگر می خواهیم فاصله میان ثروتمندترین و فقیر ترین کشور های جهان را کاهش بدهیم، باید در مقابل فساد اداری مبارزه کنیم."

قبل از اجلاس روز پنجشنبه در لندن، صحبت صدر اعظم بریتانیا در رسانه های اجتماعی نشر شد که به ملکۀ الیزابت می گوید که رهبران مفسد ترین کشو ر های جهان در این اجلاس اشتراک می کنند و به صورت مشخص از افغانستان و نایجریا نام برد.

با آنهم دفتر صدراعظم بریتانیا گفته است که روسای جمهوری افغانستان و نایجریا موجودیت وجود فساد اداری را در کشورهایشان را تایید کرده اند.

اما آقای کمرون در حاشیه این اجلاس گفته است که افغانستان و نایجریا گام های عمدۀ را در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری بر داشته اند و رهبران دو کشور برای مقابله با این مشکل به صورت جدی مبارزه می کنند.

واکنش در مورد گفتۀ صدراعظم بریتانیا

در واکنش به اظهارات صدراعظم بریتانیا، اداره شفافیت بین المللی روز پنجشنبه نیز گفت که از لحاظ تاریخی افغانستان و نایجریا، شاهد بیشترین فساد اداری در جهان بوده است و تا امروز چنین وضیعت ادامه دارد، اما نباید فراموش کرد که بریتانیا و قلمرو های بیرون مرزی آن کشور نیز بخش بزرگی از مشکل فساد اداری در جهان بوده است.

در همین حال، عبدالعزیز آریایی، رئیس ارزیابی آسیب پذیری در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری یا MEC می گوید حکومت افغانستان به آنچه در مورد مبارزه بر ضد فساد اداری تعهد کرده بود، تا حال عمل نکرده است.

به گفتۀ آقای آریایی: "متاسفانه تا حال کاری که به مردم افغانستان و یا جامعه بین المللی قناعت بخش باشد، حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری انجام نداده است."

اقدامات افغانستان در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری

اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبۀ با رادیو اشنا صدای امریکا گفت که پیشرفت های در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری در آن کشور صورت گرفته است.

به گفتۀ آقای مرتضوی، در هژده ماه گذشته، کمیسیون ملی تدارکات ایجاد شده که تمام قرار داده به صورت منظم به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از فساد اداری بیشتر در ادارات حکومتی جلو گیریی گردد.

آقای مرتضوی می گوید ایجاد شورای عالی مبارزه بر ضد فساد اداری که رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، ستره محکمه و لوی سانوالی عضویت آنرا دارد، از اقدامات دیگر حکومت افغانستان در راستای مبارزه بر ضد این پدیده است.

اما شماری از منتقدان حکومت افغانستان می گویند که هرگاه حکومت افغانستان در این عرصه جدی باشد، نخست رهبران حکومت افغانستان افراد نزدیک به خود را که مظنون به فساد اداری اند، مورد پیگرد قرار خواهند داد.

اما آقای مرتضوی می گوید که حکومت افغانستان در مقابل هر فرد که دست به فساد اداری بزند صرف نظر از موقف سیاسی آنان، اقدامات جدی را در مقابل شان اعمال خواهد کرد.

در این اجلاس تمرکز مبارزه بر ضد فساد اداری تنها بالای کشور های در حال رشد نیست، بلکه شفافیت کشور های ثروتمند نیز مورد تمرکز قرار می گیرد.

به صورت کل، رهبران جهان حالا به این اعتقاد رسیده اند که فساد اداری یک پدیدۀ جهانی است که موجب فقر، عقب ماندگی اقتصادی، تهدید به امنیت و در نهایت رشد و تهدید تندروی در جهان است. بنا بر این، مقابله در مقابل این پدیدۀ که از نظر صدراعظم بریتانیا، به مثابۀ سرطان است، مستلزم تشریک مساعی همه کشور های جهان است.

بیش از ۴۰ کشور جهان در اجلاس مبارزه بر ضد فساد اداری در شهر لندن اشتراک کردند. در این اجلاس، رهبران جهان در مورد موجودیت فساد اداری و روش های موثر مبارزه در این راستا صحبت کردند.

  • 16x9 Image

    خالد مفتون - واشنگتن

    خالد مفتون، به عنوان تهیه کننده گزارش های تحلیلی و گوینده خبر، کارش را از ابتدای سال ۲۰۱۴ در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد. خالد پیشتر از این، حدود ۱۰ سال در رسانه های بین المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده بود. خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است.

XS
SM
MD
LG