لینک های دسترسی

Breaking News

پیشنهاد منع برقع در سویس رد شد


مجلس سنای سویس برنامۀ حزب عوام گرای آنکشور را مبنی بر منع استفاده از روپوش، برقع و نقاب که توسط بعضی زنان مسلمان برای پوشاندن چهره و بدن شان بکار میبرند رد نمود.

مجلس سنای سویس علیۀ این اقدام که مجلس سفلای پارلمان درماه سپتمبرسال گذشته با تفاوت یک رای آنرا تصویب کرده بود، روز پنجشنبه با ۲۶ رأی مقابل ۹ رأی و چهار رأی ممتنع علیۀ ممنوعیت برقع رای دادند.

این موضوع زمانی اتفاق میافتد که اروپا با نگرانیهایی از مطابقت مسلمانان در جوامع اروپایی و ترس از اسلام افراطی در بعضی از مناطق در مجادله میباشد. فرانسه وبلجیم قبلأ این ممنوعیت را عملی ساخته اند.

طرفداران این پیشنهاد میگویند روپوشی بخاطر مسایل امنیتی باید اجازه نداشته باشد و تاکید میکنند که پوشیدن برقع حقوق زنان را صدمه میرساند.

مخالفان این رای گیری میگویند گرچه این مقررات حمله مستقیم بر اسلام نیست ولی تأکید مینمایند که قوانین موجود درسویس موضوع را تصریح کرده است، نه پوشیدن برقع که بطور نادر در سویس دیده شده است. آنها تأکید نموده اند که قانون گذاران باید سعی کنند درین موضوع دخالت ننمایند و به مسایل بزرگتر بپردازند.

XS
SM
MD
LG