لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار ترمینل عصری بس در شهر مزار شریف


عکس از آرشیف
این ترمینل در ساحه شش هکتار زمین، مجهز با توقفگاه وسایط، هوتل ها، ترمیمگاه های وسایط و همچنان رستورانت ها، در شرق شهر مزارشریف ساخته می شود.

مسوولان ترانسپورت بلخ می گویند که با بهره برداری از این ترمینل وسایط مرکز کشور و ولایت های شمال شرق از آن استفاده خواهد کرد.

محمد اسماعیل دانشیار، رئیس ترانسپورت زمینی بلخ گفت که ایجاد این ترمینل در بهبود جریان ترافیک در شهر مزار شریف اثر گذار بوده به زودی جریان انتقال وسایط مسافر بری در این ترمینل آغاز خواهد شد .

به گفتۀ مسوولان ریاست ترانسپورت زمینی در بلخ با ایجاد این ترمینل تمامی وسایط مسافر بری مرکز و ولایات شمال شرق می تواند سهولت های بهتریرا برای مسافران در شمال و شمالشرق کشور مهیا بسازد.

این ترمینل از سوی سه شرکت خصوصی سرمایه گذاری شده و گنجایش یک هزار واسطۀ مسافر بری را داراست و کار برای ساخت یک هوتل و ایستگاه مواد نفتی در این ترمینل جریان دارد .

محمد یوسف غضنفر، یکی از سرمایه گذاران این ترمینل گفت که سه تاجر با هزینۀ پانزده میلیون دالر در این ترمینل سرمایه گذاری می کنند. ترمینل گنجایش یک هزار موتر، بیش از یک هزار دوکان و ترمیمگاه ها را خواهد داشت.

رییس ترانسپورت زمینی بلخ همچنان می گویند که پس از بهره برداری این ترمینل کار ساخت یک ترمینل دیگر در جنوب مزارشریف نیز از سوی بخش خصوصی آغاز خواهد شود که میتواند در بلند بردن عواید دولت نیز کمک به سزایی داشته باشد.

این در حالی است که شهر های پرنفوس افغانستان به دلیل تراکم بیشتر وسایط با مشکل نبود ترمینل ها و ایستگاه های عمومی مواجه است.
XS
SM
MD
LG