لینک های دسترسی

کارمندان اطفائیه در یازدهم سپتمبر به خطر ابتلا به سرطان دچار اند


کارمندان اطفائیه در یازدهم سپتمبر به خطر ابتلا به سرطان دچار اند

تحقیقات جدیدی که به روز پنجشنبه به نشر رسید، نشان می دهد که ده سال بعد از حملات یازدهم سپتمبر، کارکنان اطفاییه که به مواد زهرناک و خاک در آن محل مواجه بودند، بیشتر به مرض سرطان و امراض جسمانی و روانی مبتلا گردیده اند.

در این تحقیقات در حدود ۹۰۰۰ عمله اطفاییه را مورد بررسی قرار داده اند که در نتیجه دریافتند آنعده یی که پس از حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ در آنجا بودند، ۱۹ فیصد بیشتر آنان در خطر ابتلا به بیماری سرطان قرار دارند.

XS
SM
MD
LG