لینک های دسترسی

Breaking News

اضطراب سبب تشدید سرطان می شود


تشخیص سرطان اضطراب شدیدی را درانسان بوجود آورده و به شدت مرض می افزاید

اضطراب برای دفعات کوتاه مدت نبرد یا پاسخ فرار پنداشته شده که می تواند انسانهارا در اجتناب ازمواقع خطرناک یاری رساند. اما اظطراب مزمن روز تا روز به صحت زیان میرساند.

طوری که نشان داده شده است اضطراب درایجاد مرض قلبی نقش دارد. اضطراب در پیشرفت سرطان نیز می تواند سهیم باشد. این مطلب را اریکا سلوان در پوهنتون موناش درملبورن بیان داشته افزود:

"اضطراب مزمن باعث افراز هارمون ادرینالین گردیده که درنتیجه گسترش سرطان را تسریع می بخشد."

سلوان گفت که ادرینالین به تومور اجازه می دهد تا عوامل رشد را تولیده کرده و معابر تومور را تقویت می کند و با اضطراب سرعت دراین راها افزایش می یابد، ازین سبب حجرات تومور از داخل آنها به تعداد زیاد به خارج در حرکت می شوند.

معابر ازاد عروق لمفاوی به تومورهای سرطانی نزدیک بوده و بخشی از سیستم معافیتی وجود می باشد. مایع شفاف داخل این عروق دارای حجرات سفید خون بوده که در تشخیص و تخریب ویروسها و بکتریا کمک می کند.

تحقیقی را که سلوان انجام داده است نشان داده میدهد که ادرینالین عروق لمفاوی را تقویت کرده سبب می گردد تا دسترسی به سیستم دورانی افزایش یافته حجرات سرطانی فرار کرده و گسترش یابد.

دریک مطالعه نشر شده در ژورنال اتصالات طبیعت سلوان و همکارانش نشان دادند که سرطان در موشهایی که دچار اضطراب بودند نسبت به آنهاییکه نبودند بیشتررشد کرد.

اما با استفاده از ادویه ارزان قیمت که برای پایین آوردن فشار خون به کار میرود ممکن بتوان پاسخ دهی به اضطراب را آرام ساخته و در نتیجه گسترش سرطان کاهش یابد.

سلوان به طور نمونه از خانم هایی یاد آوری میکند که در ایتالیا سرطان پستان داشتند.

او می گوید آنها به کسانی نگاه کردند که در آنها سرطان پستان تشخیص گردیده بود و به آنها ادویه ضد اضطراب بیش از حد تجویز گردیده بود. همچنان کسانی بودند که به آنها چنین ادویه ای تجویز نگردیده بود.

آنچه را آنها دریافتند این است که درنزد کسانی که از بلاک کنندگان بیتا استفاده کرده بودند در آنها مقدارکمتررشد سرطان در عروق لمفاوی وانساج دور تر به مشاهده رسید. ازین سبب ما خوش بین استیم که این کار در نزد مریضان نیز رخ خواهد داد.

حالا در آسترالیا یک ازمایش کلینکی در راه است که دیده شود ایا بلاک کنندگان بیتا می تواند سرطان پستان را کمترشدید بسازد.

سلوان می گوید که تشخیص سرطان خیلی زیاد ناراحت کننده میباشد. بنا برین او حدس زده می تواند که این مسئله چه چیز را میرساند.

اینکار نه تنها این فرصت را فراهم میکند که سرطان مداوا شود، بلکه در عین حال سبب می گردد تا مریضان احساس بهتری کنند، و آنها علاوتا کاری را انجام میدهند که در نتیجه آن گسترش سرطان مهار می گردد.

درعین حال، امکان این وجود دارد که با مراقبه یا ریاضت بتوان مریض را آرامش بخشید، و از گسترش سرطان جلوگیری کرد.

گزارش: جسیکا برمن

مترجم: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG