لینک های دسترسی

Breaking News

ترس کشور های آسیای میانه از تنهایی افغانستان


جان کری به خاطر بحث روز امنیت منطقه، میزبان وزرای خارجۀ پنج کشور آسیای میانه در واشنگتن بود.

از ایالات متحده خواسته شده است تا نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند.

واشنگتن تلاش دارد تا همکاری فعال خود را با پنج کشور آسیای میانه که شامل قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان وترکمنستان است، گسترش دهد.

این تلاش در حالی صورت میگیرد که از جمع کشورهای آسیای میانه، سه کشور هم سرحد با افغانستان، از ترس بدتر شدن وضعیت امنیتی منطقه، از ایالات متحده میخواهند تا تضمین کند که افغانستان را تنها رها نخواهد کرد.

ایالات متحدۀ امریکا هم تلاش دارد تا با افزایش همکاریهای امنیتی، از مبدل شدن آسیای میانه به مرکز استخدام گروه های دهشت افگن جلوگیری کند.

وزارت خارجۀ امریکا میگوید که ایالات متحده و پنج کشور آسیای میانه یک گفتمان ضد افراطرگرایی را ایجاد می کنند تا با آزمون های مثل حضور جنگجویان دهشت افگن خارجی، افراطگرایی و گسترش خشونت در حوزۀ آسیای میانه مبارزه صورت گیرد.

برای تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان، امنیت یکی از موضوعات مهم و تأمین آن یک آزمون عمده است. این سه کشور همواره از ایالات متحده خواسته تا با همکاری درازمدت با افغانستان، جلو گسترش نا امنی را در منطقه بگیرد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده در نشست روز گذشته با وزرای خارجۀ پنج کشور آسیای میانه گفت که واشنگتن امیدوار است تا روابط خود را بادرنظر داشت مسایل مربوط به حقوق بشر، با روش جدید منطقوی که شامل سرمایگذاری و گسترش انرژی پاک میباشد، تقویت ببخشد.

مبارزه علیه حجاب در قرغیزستان

رئیس جمهور قرغیزستان تبلیغاتی را برضد اشکال افراطی حجاب در کشورش آغاز کرده و از مردمش خواسته که فرهنگ های عربی، پاکستانی، بنگله دیشی و غیره را با فرهنگ قرغیزی خلط نکنند.

در سلسلۀ این تبلیغات، حکومت بیلبورد هایی را در نقاط مختلف شهر بشکیک نصب کرده و زنان را تشویق کرده که در عوض اشکال بیگانۀ حجاب و پوشانیدن تمام بدن شان، پوشیدن لباس های ملی قرغیزستان را ترجیح دهند.

حکومت قرغیزستان میگوید که اسلام افراطی در آن کشور به گسترش بوده و این کمپاین را برای جلوگیری از آن، آغاز کرده است. این بیلبورد ها، مباحث زیادی را میان مردم برانگیخته و شماری از آنها برانداخته شده اند.

کشورهای آسیای میانه، ۲۵ سال پیش استقلال شان را از شوروی سابق به دست آوردند.

XS
SM
MD
LG