لینک های دسترسی

Breaking News

چین فرستادۀ ویژه را به افغانستان گماشت


چین فرستادۀ ویژه را به افغانستان گماشته که کارشناسان یک دلیل این اقدام بیجنگ را نگرانی آن کشور از بروز ناامنی در افغانستان عنوان کرده اند که مبدا جدایی طلبان اویغور برای پیشبرد اهداف شان از آن وضع بهره ببرند.

جدایی طلبان مسلمان در منطقۀ شین جیانگ که خواهان استقلال اند، از جانب بیجنگ گروه دهشت افگن تلقی شده و هدف سرکوبی شدید قرار می گیرند.

یکی از دلایل گزینش سون یوشی، در پهلوی سایر مسایل، گمان برده می شود نگرانی بیجینگ از جنگجویان اویغور در منطقۀ شین جیانگ باشد که خواهان استقلال از حکومت چین می باشند.

سون یوشی، که اکنون در سمت فرستادۀ ویژه گماشته شده، در گذشته به حیث سفیر چین در کابل و دهلی جدید ایفای وظیفه کرده است.

بیجینگ به این باور است که پس از خروج نیرو های امریکایی و ناتو از افغانستان؛ و احتمال خلای امنیتی در منطقه، شورشیان اویغور مبارزات خود را شدت خواهند بخشید.

هراس از دهشت افگنی

اینان ووان، خبرنگار بخش چینایی صدای امریکا می گوید که دهشت افگنی نسبت به گذشته مورد توجه رهبران چینایی قرار گرفته و "پس از خروج نیرو های بین المللی از افغانستان نگرانی چین در بارۀ مناطق شین جیانگ بیشتر خواهد شد."

آقای ووان به این باور است که اگر به وضعیت جیوپولیتیک نظر انداخته شود "چین بیشتر در معرض خطر دهشت افگنی قرار دارد و فکر می کنم یکی از دلایل گماشتن نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان همین باشد تا در جلوگیری از خشونت و دهشت افگنی در منطقۀ شین جیانگ ممد واقع شود."

افغانستان در شمالشرق سرحد تقریباً صعب العبور و کوهستانی با چین دارد اما گمان برده می شود که صدها شورشی اویغور در مناطق صعب العبور و بی قانون قبایلی پنهان شده و دست به حملات علیه افغانستان و پاکستان می زنند.

تلاش برای نفوذ در منطقه

وزارت خارجۀ چین با نشر اعلامیۀ اذعان داشته که "آقای سون یوشی در ارتباط نزدیک با افغانستان و سایر جناح های مربوط قرار خواهد داشت" و تقرر نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان کمک خواهد کرد "در تامین صلح، ثبات و انکشاف در افغانستان و منطقه" اطمینان حاصل شود."

اما خبرنگار بخش چینایی صدای امریکا می گوید که کشورش در پی نفوذ بیشتر در شرق میانه و کشور های رو به انکشاف همانند افغانستان است.

آقای ووان به این باور است که اگر به روابط دوجانبه میان چین و ایالات متحده نظر بیاندازید، این دو کشور به مثابۀ رقبای جدی در منطقه محسوب می شوند.

اینان ووان می گوید"چین شاهد عقب گرایی ایالات متحده است و به همین دلیل می خواهد در منطقه نفوذ پیدا کند."

نقش چین در سطح جهان

به باور آقای ووان بدون شک چین خواهان رهبری کشور ها در سطح بین المللی است و "اکنون فرصت خوبی برای بیجینگ می باشد." این خبرنگار صدای امریکا می گوید که چین در چند سال گذشته "تلاش ورزیده روابط قوی با افغانستان ایجاد کند و به همین خاطر هر سال افغانستان را به حیث ناظر در کنفرانس اوپیک دعوت می کند."

یکی از دلایلی گزینش نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان را در این مقطع زمانی، آقای ووان تداوم روابط قوی بیجینگ با کابل عنوان می کند.

چین در گذشته نیز نماینده های ویژه خود را در مناطق مختلف مقرر کرده است.

نمایندۀ ویژۀ چین در امور میانمار، نقش کلیدی را در حل درگیری های منطقه یی بازی کرد اما نمایندگان آن کشور در امور شرق میانه، جاییکه چین از نفوذ کمتری برخوردار است، موفقیت کمتری داشته است.

در اعلامیۀ وزارت خارجۀ چین آمده است که آن کشور "در عرصۀ انکشاف افغانستان توجهی زیادی داشته و به تقویت روابط ستراتیژیک میان دو کشور متعهد می باشد."

چین در بخش های اعمار مجدد و ساختن زیربنا های افغانستان همانند، سرک، مکتب، کلینیک، شفاخانه و استخراج معادن در بیش از ده سال گذشته نقش به سزای داشته و افغانستان یکی از عمده ترین مصرف کنندگان تولیدات چینایی به شمار می رود.

XS
SM
MD
LG