لینک های دسترسی

تصمیم چین برای رفتن به مهتاب


راکت چینایی

چین می گوید مصمم است اولین سفینۀ کاوشگری و تحقیقاتی خود را در نیمۀ دوم سال 2013 به مهتاب فرود آورد.

چین می گوید مصمم است اولین سفینۀ کاوشگری و تحقیقاتی خود را در نیمۀ دوم سال 2013 به مهتاب فرود آورد.

این کاوشگر چینایی که چینگ – 3 نامیده می شود یک واحد کاوشگری را با خود حمل کند که قادر به تحقیقات در سطح مهتاب می باشد.

روزنامۀ چاینا دیلی میگوید که چینگ – 3 پیشرفته ترین و مغلق ترین آدمک میخانیکی چینایی می باشد که یک رادار را نیز با خود حمل می کند که قادر است طبقات زیر سطح مهتاب را بررسی و مطالعه کند.

قرار است در سال 2017، چینگ-5 در مهتاب فرود آید و دو کیلو گرام نمونه از سطح زمین مهتاب را جمع آوری کند.
XS
SM
MD
LG