لینک های دسترسی

چرا یک تعداد مکاتب در کندهار مسدود است؟


از سالها به این سو مسوولین معارف ولایت کندهار نا امنی، نبود معلمان مسلکی وامکانات کم را دلیل اساسی کم رنگ بودن معارف دراین ولایت عنوان می نمودند.

اما نمایندگان شورای ولایتی کندهار می گویند که در شماری از ولسوالی های این ولایت، مکاتب به دلایل نا امنی نه، بلکه توسط مدیران ومعلمان بسته شده است.

سید جان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی کندهار مدعی است که مسوولان تعلم وتربیه وضع خراب معارف این ولایت را بهانه قرار داده و از ارگان های مربوط پول جمع می کرده ومقدار زیاد این پول ها به جیب اشخاص می ریزد.

آقای خاکریزوال گفت:"بیش از هشت میلیون افغانی برای برگزاری سیمینار ها، به ریاست معارف تخصیص داده شده و همچنان برای ولسوالی ها بیش از سی میلیون افغانی برای ترمیم مکاتب داده شده است."

براساس معلومات ما صرف درسال جاری، حدود پنج میلیون افغانی در این پروژه ها حیف ومیل شده است.

محمد صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف چندی قبل در جریان سفر کاری اش به کندهار نیز گفته بود که در معارف آن ولایت فساد گسترده یی وجود دارد . وی از سران قومی ومسوولین دولتی خواست تا جلو آن را بگیرد.

آقای پتمن گفت:"معارف در کندهار ناقص است فوق العاده ناقص . مثال های داریم که معلمان به شکل عمدی مکاتب را مسدود میکنند، به خاطر اینکه بدون آن آنها معاش می گیرند اگر فساد نمیبود معارف در وضعیت بد قرار نمیگرفت."


شیرآقاساپی رئیس معارف کندهار این سخنان را اتهامی بر ریاست معارف خوانده و با رد آن می گوید که حاضر است به هر سوالی درمورد اداره خود پاسخ دهد.

او علاوه کرد:"در جایکه کمی وکاستی وجودداشته باشد و در صورتیکه آنرا برای ما آشکار سازند، اطمینان می دهم که افراد فاسد را به پنجه قانون می سپاریم."

عبدالقدیم پتیال معاون والی کندهار و رئیس کمیته نظارت برمعارف، فساد دراداره معارف را می پذیرد ولی گفت که فساد موجود در حدی نیست که ادعا می شود.

آقای پتیال گفت:"در اینجا جای شک نیست که فساد در معارف وجود دارد، آنان به بهانه ایجاد لیلیه پول می گیرند ولی در واقعیت چیزی وجود نمیداشته باشد. ویاهم در بعضی از ولسوالی ها اعضای شورا ها و سران قریه ها ادعا میکنند که مکاتب باز است ولی درآنجا نه معلم است ونه هم مکتب. این هم نمونه فساد است ولی به اندازه نیست که جریان عادی تعلیم وتربیه را متضرر سازد."

ولایت کندهار بیش از ۴۰۰ باب مکتب در تشکیل خود دارد که از جمله هفتاد مکتب تاحال مسدود است.

به باور اگاهان نارسایی سیستم آموزش در مکاتب کندهار سبب شده است که تعداد کمی از فارغین صنوف دوازدهم این ولایت، به مؤسسات تحصیلات عالی راه یابند.
XS
SM
MD
LG