لینک های دسترسی

Breaking News

بدون همکاری خارجی، نظامیان افغان قادر به ادامه کار نخواهند بود – سیگار


جان ساپکو، سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، گفته که بدون کمک های خارجی، نیروهای امنیتی افغان از نقطه نظر اقتصادی و تکنیکی، قادر به ادامه کار نخواهند بود.

ساپکو که به روز دوشنبه (٢٩جولای) در مرکز مطالعات استراتیژیک و بین المللی در واشنگتن صحبت میکرد، فساد در حکومت افغانستان را از عوامل تداوم ناامنی در این کشور است.

آقای ساپکو افزود که حتی در صورت دستیابی به صلح، مشکلات زیاد از جمله فساد در حکومت افغانستان و کشت و قاچاق مواد مخدر، نقص حقوق بشر وجود دارد که ممکن صلح پایدار را با خطر مواجه سازد.

به گفتۀ سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، حدود ١٨ سال امریکا بیش از ۸۴ میلیارد دالر را در بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده اما عدم هماهنگی میان نهادهای امریکایی، کشورها و نهاد های کمک کننده در سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان، معیاری سازی برنامه های کمک به بخش های امنیتی آن کشور را متاثر ساخته است.

یافته های اخیر سیگار نشان میدهد در تمام این سال ها، هیچ اداره کشور و یا هم نهاد نظامی وجود ندارد که مسؤلیت واحد نظارت بر کمک های نظامی را بر عهده داشته باشد.

براساس این یافته ها، همچنان قوماندان نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان، صلاحیت مطلق در پیوند به نحوه آموزش و مشوره دهی به نیرو های امنیتی و دفاعی افغان را نداشتند و در نتیجه، معیاری سازی برنامه های کمک به سکتور امنیتی افغانستان صدمه دیده است.

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ماۀ قبل بدون رد و یا تایید گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازساری افغانستان (سیگار) گفته بود، افرادی که در اختلاس‌ها دست داشته اند بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار دارند.

XS
SM
MD
LG