لینک های دسترسی

Breaking News

عروسی 101 زوج جوان دردایکندی


عروسی 101 زوج جوان دردایکندی

شمارازجوانان ولایت دایکندی بصورت دسته جمعی مراسم ازدواج شان را جشن گرفتند.

دراین مراسم عروسی که درشهر نیلی مرکز این ولایت دایرگردیده بود، تعداد 101 زوج جوان درآن شرکت نموده بوند.

کاظم یکی از داماد های که باشنده ی ولسوالی میراموراین ولایت است میگوید "ازدواج دسته جمعی سبب کاهش مصارف عروسی آنان شده است."

وی می افزاید، این نوع عروسی باعث شده است که جوانان فقیراین ولایت باکمترین مصرف موفق به تشکیل خانواده شوند.

به گفته این داماد جوان، درعروسی های انفرادی حدود 700 تا 800 هزار افغانی مصرف میشود؛ درحالیکه وی توانسته است باکمترین مبلغ عروسی نماید

محمد حسین انصاری برادر یکی ازداماد ها میگوید، وی با اشتراک درعروسی دسته جمعی توانسته است با مصرف نمودن سی هزار افغانی عروس به خانه اش بیاورد.

به گفته ی شماری ازباشندگان ولایت دایکندی، پیش ازاین درولایت دایکندی فرارازمنزل نیز وجود داشته، جوانانیکه توان عروسی را نداشتند با هم توافق کرده ازمنزل فرارمیکردند.

حوارضایی ریس امور زنان ولایت دایکندی میگوید، عروسی دسته جمعی سبب کاهش فرار دختران ازمنزل وکاهش خشونت های خانواده گی میگردد.

خلیل پارسا ریس نهضت ملی جوانان افغانستان که این عروسی را تدارک دیده است میگوید. وی کسانی را دراین مراسیم عروسی اشتراک داده اند که توان ازدواج را نداشتند.

مصارف این عروسی دسته جمعی ازطرف مؤسسه کمک های آسایش جهانی که یک مؤسسه امریکایی است پرداخت شده است.

درختم این مراسیم برای هرزوج جوان معادل 50 هزارافغانی وسایل خانه نیز داده شده است.

XS
SM
MD
LG