لینک های دسترسی

Breaking News

دانش: کمیسیون انتخابات حوزه‌های انتخاباتی را تعیین می‌کند


در حال حاضر قانون انتخابات با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واحد مدغم شده است.

محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، مطابق به قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارد که روی مسألۀ تک کرسی تصمیم بگیرد.

در حالی که اخیراً قانون انتخابات نهایی شد و بعد از تصویب کابینه در آخرین روزهای رخصتی ولسی جرگه، به توشیح رئیس جمهور رسید؛ اما هنوز این قانون در جریدۀ رسمی چاپ نشده است.

بر اساس اعلامیۀ دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، در قانون انتخابات ده‌ها مورد تعدیلات و اصلاحات به میان آمده است؛ اما تمام این اصلاحات را روشن نساخته است.

آقای دانش به صورت نمونه از نظام انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی در اعلامیه یادآوری کرده و گفته است، نظام انتخاباتی همان نظام قبلی (رأی واحد غیرقابل انتقال) است.

اما در بحث مسألۀ تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی آقای دانش گفته است "سرانجام پس از بحث‌ها و مذاکرات طولانی تخنیکی و حقوقی که چند هفته را در بر گرفت، تصمیم بر این شد که در این مورد در متن قانون، صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات داده شود تا مطابق به ماده 83 قانون اساسی و بر اساس سه معیار رعایت تناسب نفوس، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند".

بر اساس اعلامیۀ معاونت دوم ریاست جمهوری، به کمیسیون مستقل انتخابات توصیه شده است تا پس از ایجاد، در مدت سه ماه در مورد حوزه‌های انتخاباتی با اهل خبره و ادارات مربوط، مطالعات تخنیکی را انجام دهد و گزارشش را به کابینه ارائه کند.

کابینۀ افغانستان، قرار است پس از بررسی گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم نهایی را بگیرد.

این در حالی است که قبلاً کابینه افغانستان در قانون اصلاح‌شدۀ انتخابات پیشنهاد کرده بود که حوزه‌های انتخاباتی تک کرسی باشد؛ اما تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی، دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشت.

به شمول معاون دوم رئیس جمهور، برخی از نهادهای انتخاباتی با آنکه از خوبی‌های این نظام یادآوری کرده اند؛ اما با نگرانی گفته اند که با توجه شمار دقیق نفوس، مشخص‌نبودن مرزهای ولسوالی‌ها و حاکمیت زورمندان در محلات، حوزه‌های تک‌کرسی در انتخابات نمی‌تواند عدالت انتخاباتی را تأمین کند.

اما روز گذشته در ولسی جرگۀ افغانستان برخی وکلا در مورد فرمان سومی رئیس جمهور غنی در رابطه به انتخابات واکنش نشان دادند و آن را خلاف قانون اساسی خواندند.

عبدالقادر زازی وکیل کابل گفت، در حالی که سرنوشت فرمان قبلی رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه مشخص نیست؛ چگونه می‌تواند سومین فرمان را روی انتخابات صادر کند؟

همچنان آقای زازی بحث و تعدیل در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات را از وظایف ولسی جرگه خواند؛ اما پیش از این کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مکتوب رسمی به رئیس جمهور فرستاده است که بر اساس قانون اساسی، هنگام تعطیلات ولسی جرگه رئیس جمهور می‌تواند در رابطه به اصلاحات قوانین انتخابات، فرمان صادر کند.

در حال حاضر قانون انتخابات با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واحد مدغم شده است.

XS
SM
MD
LG