لینک های دسترسی

Breaking News

با اضمحلال خلافت البغدادی، خشونت های داعش تشدید یافته


با وجود شکست های پی هم در عراق، داعش حملات بمی خود را در برابر شیعه ها و قوای امنیتی عراق تشدید داده اند

با افزایش حملات بمی در بغداد، به نظر می رسد که تندروان داعش تکتیک خود را تغییر داده اند. در این حملات، تندروان داعش مسلمانان شیعه، پوسته های پولیس و اردو را هدف قرار داده اند.

دو روز پس از تشدید عملیات قوای عراقی در شهر موصل، تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش، چندین حملات بمی را در بغداد، پایتخت عراق، سازماندهی کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تندوران داعش حتی اگر قلمرو خلافت خود خواندۀ خود را در عراق از دست بدهند، تهدید حملات این گروه، ممکن فروکش نکند.

شماری از دیپلومات ها و تحلیلگران مسایل امنیتی می گویند که با از دست دادن قلمرو بیشتر، تندروان داعش ممکن تکتیک شورشگری شان را تغییر دهند و در عوض تنش های فرقه گرایی را شعله ور کنند.

علاوه بر حملات در بغداد و اطراف آن، تندروان داعش حملات شان را در منطقه و کشور های اروپایی افزایش داده اند، زیرا آنان در عراق و سوریه تحت فشار قرار گرفتند.

در عراق، قوای آن کشور که از حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر خوردار است، در حال بیرون راندان داعش از شهر موصل است، شهر که از دو و نیم سال به سو، در تصرف داعشیان بوده است.

در عین حال، حکومت عراق از مشکلات که فرا راه آن کشور پس از بیرون راندان تندروان داعش از شهر موصل موجود است، آگاه است.

به گفتۀ حیدر العبادی، صدراعظم عراق، دهشت افگنان در عراق و سوریه تلاش می کنند تا تنش فرقه گرایی را افزایش دهند تا از این طریق مردم و جوامع را از هم جدا کرده و بر آنان کنترول داشته باشند.

آقای العبادی گفته است که نباید به تندروان داعش اجازه داد تا به اهداف شان نایل شوند و اینکار زمانی ممکن است تا سیاستمداران از فرقه گرایی دوری جسته و در عین حال در برابر فساد اداری مبارزه کنند.

جنگ در شهر موصل خانواده های سنی مذهب را از خانه های شان بیجا کرده است
جنگ در شهر موصل خانواده های سنی مذهب را از خانه های شان بیجا کرده است

تحلیلگران می گویند که به منظور بهبود امنیت، مقامات عراقی مردم محل را در راستای جمع آوری معلومات استخباراتی دخیل کنند—به خصوص پیروان سنی مذهب و سه میلیون شهروند آن کشور که از خانه های شان بیجا شده اند.

تحلیلگران هشدار می دهند که هرگاه چنین کار صورت نگیرد، تندروان داعش فرصت خواهند یافت تا تجدید قوا کنند و در نهایت دست به تنش های فرقه یی بزنند.

یک دیپلومات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از ختم شورشگری در شهر موصل، بغداد و اطراف آن هدف اصلی حملات تندروان داعش خواهد بود.

این دیپلومات غربی که نامش ذکر نشده است، همچنین گفته است که پس از آزاد سازی مناطق رمادی، فلوجه، آمار و حدیثه، تندوران داعش در مرز های سوریه سرازیر شدند. علاوه بر آن، سال گذشته، قوای عراقی، تندروان داعش را از منطقۀ انبار که یکی از مراکز عمدۀ گروه دولت اسلامی بود، بیرون راندند.

پس از آن، تندروان داعش در منطقه موصل با شکست مواجه شدند، به گفتۀ این دیپلومات، تعدادی از تندروان فعالیت شان را به صورت مخفی در منطقه ادامه دادند و حال از طریق راه اندازی حملات پی هم می خواهند تا حضور شان را به نمایش بگذارند.

مایکل نایت، پژوهشگر در انستتیوت پالیسی شرق نزدیک مستقر در شهر واشنگتن دی سی، می گوید که سال گذشته حملات تندروان در بغداد و اطراف آن کاهش یافت، اما حال حملات مکرر تندروان در بغداد و اطراف آن نشان می دهد که آنان تجدید قوا کرده اند.

به گفتۀ آقای نایت، مبارزه برضد تندروان زمانگیر است، زیرا حتی اگر فعالیت آنان برای مدتی مختل گردد، آنان مصمم اند تا دو باره ظهور کنند.

به گفتۀبرخی از تحلیلگران، موجودیت فساد اداری و محرومیت پیروان سنی مذهب در عراق، فرصتی را برای تندوران داعش مساعد کرد تا از اوضاع بهره برداری کرده و تنش های فرقه یی را دامن بزنند.

اعتماد سازی و حفظ آن

در جریان عملیات باز پس گیری شهر موصل از نزد تندوران داعش، قوای عراقی تلاش کردند تا از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. مردم شهر موصل که از اعدام ها در ملاء عام و دست بریدن ها توسط تندروان داعش به ستوه آمده بودند، از قوای عراقی استقبال کردند.

اما به گفتۀ هاشم الهاشمی، تحلیلگر مسایل امنیتی مستقر در بغداد، سوال اصلی این است که آیا حکومت قادر است تا چنین اعتماد را در بین مردم حفظ کند یا خیر؟

الهاشمی می گوید که معلومات استخباراتی حکومت در مناطق نزدیک به پایتخت ضعیف است، زیرا حکومت با استفاده از مردم محل افراد مظنون را دستگیر کرد، اما آنان با پرداخت رشوه، آزاد می شوند.

دیپلومات های غربی می گویند به منظور جمع آوری معلومات دقیق استخباراتی، حکومت عراق باید پیروان سنی مذهب را در پولیس و نهاد امنیتی آموزش بدهند تا از یک سو، اعتماد بین حکومت با اکثریت شیعه و سنی های محروم به وجود بیاید و از سوی دیگر جلو بهره برداری داعش از سنی ها گرفته می شود.

XS
SM
MD
LG