لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز فعالیت انجمن زنان معلول در غزنی


انجمن زنان معلول در ولایت غزنی به هدف دادخواهی و جلب توجه ادارات دولتی و نهادهای خصوصی به فعالیت آغاز کرده است.

ناهید الفی، مسؤل این انجمن، وضعیت افراد معلول را در جامعه نگران کننده خوانده و می افزاید که زنان دارای معلومیت در انتهای مظلومیت قرار دارند.

خانم الفی در صحبت با صدای امریکا، گفته است که هیچگاه به حقوق قانونی و بشری افراد معلول، به ویژه زنان توجه نشده و می افزایدکه حتی خانواده‌ها مانع آموزش و تحصیل دختران دارای معلولیت شان شده اند.

به گفتۀ مسؤلین این انجمن، زنان دارای معلولیت حتی از کوچکترین محبت و احترام محروم بوده و به همین دلیل تلاش دارند که در قدم اول با خانوادها و جامعه در مورد برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت صحبت کنند.

براساس آمار ریاست شهدا و معلولین ولایت غزنی، حدود ٢٠٠٠ معلول ملکی و نظامی در این اداره ثبت شده میباشد.

به گفتۀ نصرالله سیاسی، رئیس این اداره، همه افراد معلول مطابق قانون معاش اخذ میکنند و "کسانیکه واجد شرایط بوده به پوهنتون‌های خصوصی معرفی شده و شماری دیگر به بورسیه‌های خارج معرفی شده و برای کاریابی شان هم کوشش میکنیم".

بر بنیاد یک تحقیق سازمان جهانی صحت، چندین دهه جنگ و درگیری در افغانستان، ٨٠٠ هزار افغان را با معلولیت های شدید دچار ساخته است.

در این تحقیق گفته شده که ٣٧در صد از شهروندان این کشور با معلولیت‌های جسمانی، ٢٦درصد با ناتوانی‌های حسی و ۴٦در صد با معلولیت‌های چندگانه مواجه اند.

این تحقیق نشان میدهد که بین ٦٠ تا ٨٠در صد افراد دارای معلولیت در مناطق دوردست افغانستان ساکن استند که به امکانات صحی دسترسی کامل ندارند.

XS
SM
MD
LG