لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان: در یک سال نزدیک به ۲.۲ میلیون تذکره الکترونیکی توزیع کرده‌ایم


ادارۀ ملی احصاییه و معلومات حکومت طالبان می‌گوید که از زمان تسلط این گروه بر افغانستان، تا اکنون دو میلیون و ۱۷۷هزار تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان توزیع شده است.

فقیر محمد زیار، سرپرست این اداره روز پنجشنبه اول سپتمبر (۱۰ سنبله) به خبرنگاران گفت که از رهگذر توزیع این تعداد تذکره‌ الکترونیکی و عرضۀ خدمات این اداره، یک میلیارد و ۶۰ میلیون افغانی عواید در خزانۀ حکومت طالبان گردآوری شده است.

طالبان در حالی این عواید را جمع‌آوری کرده اند که حکومت این گروه قیمت یک تذکره را از ۱۰۰ افغانی به ۳۰۰ افغانی افزایش داده است.

همچنان آقای زیار افزود که از آغاز روند توزیع تذکرۀ الکترونیکی، ۸.۲ میلیون تذکره الکترونیکی طی مراحل یا توزیع شده است.

با این وجود، برخی از متقاضیان تذکره الکترونیکی از روند جنجالی تذکره شاکی اند. رحیمه که باشندۀ اصلی ولایت بغلان است و فعلاً در هرات سکونت دارد، به صدای امریکا گفت که از سال گذشته تا اکنون موفق به گرفتن تذکره الکترونیکی نشده است.

او گفت: "از هرات مرا به کابل فرستاد، مرکز توزیع تذکره در افشار سیلو مرا به دفتر سرای شمالی راجع کرد و از آنجا راهی بغلان کردند. در بغلان نیز مشکل حل نشد، دوباره به کابل برگشتم. سه روز پیش از سقوط برای گرفتن تذکره اقدام کردم، اما هنوز موفق نشده‌ام."

آمار ادارۀ ملی احصاییه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که در حال حاضر، ۶۸ مرکز توزیع در افغانستان فعالیت دارند که از این جمله ۱۵ مرکز در کابل و ۵۳ مرکز دیگر در مراکز ولایات به مردم خدمات عرضه می‌کنند.

این در حالی است که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان، ۷۳ مرکز خدمات تذکره الکترونیکی را پیش می‌بردند.

توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بود که اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص حدود سه سال را در بر گرفت.

XS
SM
MD
LG