لینک های دسترسی

Breaking News

تیم های واکنش سریع به ایبولا درامریکا ایجاد شد


شهرنیویارک به روز پنجشنبه شاهد اولین مورد ایبولا بود. داکتری در نیویارک که بیماران ایبولا را در گینی تداوی می کرد ، اولین شخصی در آن شهر می باشد که آزمایشات علایم بیماری ایبولا در وجودش مثبت تشخیص شده است.

بیل دوبلاسیو، شاروال شهر نیویارک در اواخر روز پنجشنبه این موضوع را تایید کرده گفت که داکتر کریگ سپنسر، در قرنطین به سر میبرد و هیچ دلیلی برای نگرانی از شیوع ایبولا وجود ندارد.

داکتر سپنسر روز پنجشنبه تذکر داد که تب شدید و حالت تهوع به وی دست داده است ، که آن دو از علایم بیماری ایبولا می باشد.

اقدامات ایالات متحده

ایالات متحده برای پاسخ به موارد مظنون ایبولا در سراسر آن کشور، تیم هایی واکنش سریع طبی را تشکیل داد.

تیم های واکنش ایبولا مرتبط به مراکز کنترول بیماری در امریکا، مرکب از متخصصینی است که برای تشخیص و درمان ایبولا به طور ویژه آموزش دیده اند.

تیم های مقدماتی که به نام تیم های ارزیابی و حمایت از تاسیسات یاد می شود، شفاخانه هایی را بررسی میکنند که بیماران ایبولا در آن مورد تداوی قرار میگیرند، تا از رسیدگی آنان به موارد ایبولا اطمینان حاصل کنند.

هر تیم واکنش سریع مشتمل از تقریباً 20 عضو است. اعضای این تیم آماده اند تا برای پاسخ به موارد مظنون ایبولا یا موجودیت هراس از شیوع آن، در سراسر ایالات متحده در مدت چند ساعت اعزام شوند.

داکتر جوردان تاپیرو، معاون بخش حوادث تیم های واکنش به ایبولا در مراکز کنترول بیماری ایالات متحده میگوید که تیم های واکنشی با شفاخانه ها کمک میکنند.

او میگوید:"هدف تیم های واکنش سریع یاری رسانیدن به شفاخانه هایی است که بیماران مظنون مصاب به ایبولا را معاینه میکند. تیم های واکنش مشتمل از متخصصینی کنترول بیماری انتانی یا عفونی، ادویۀ کلینیکی، تحقیق شیوع ایبولا، دیگر انواع ضوابط تعقیب مقررات به شمول لابراتوار است."

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تشکیل این تیم های متخصصین را بعد از نخستین مورد ایبولا در ایالات متحده دستور داد.

تشخیص این بیماری در امریکا نشان داد که اکثر شفاخانه ها برای اداره این ویروس آماده نیستند. بیماری که از لایبریا برای درمان به شفاخانه ای در شهر دالاس ایالت تکزاس سفر کرده بود، به تاریخ هشتم ماه اکتوبر پس از آن جان باخت که دو پرستار موظف را به ایبولا مصاب کرد.

این قضیه نگرانی را باعث شد که ایبولا ممکن در ایالات متحده شیوع یابد، و بسیاری از امریکایان، مقامات صحی را به آماده نبودن در رسیدگی به آن ویروس متهم کردند.

آقای اوباما گفت که تیم های واکنش سریع اطمینان خواهند داد که رهنمون های مناسبی در تمام موارد مظنون ایبولا تطبیق می شود.

او گفت: "اگر ما این دستورالعمل را به گونه مناسبی انجام دهیم، اگر ما این مراحل را دنبال کنیم، اگر ما معلومات را برسانیم، احتمال شیوع گسترده ایبولا در این کشور بسیار زیاد پایین است."

رئیس جمهور اوباما تلاش کرد تا نگرانی ها درمورد شیوع این ویروس مرگبار در ایالات متحده را فرونشاند.

تصمیم اعزام تیم های واکنش سریع در نهایت از سوی مدیر مراکز کنترول بیماری ایالات متحده به تقاضای یک شفاخانه یا کلینیکی که ممکن به آن نیاز باشد، اتخاذ خواهد شد.

تا به حال اعضای این تیم به این ماموریتی فرستاده نشده اند اما آنان صد در صد آمادۀ پاسخ به هر گونه مورد مرتبط به ایبولا اند.

XS
SM
MD
LG