لینک های دسترسی

Breaking News

نطاق مصری به خاطر مصاحبۀ مرد همجنسگرا به زندان محکوم شد


محمد الغیطی مجری تلویزیون خصوصی ال تی سی مصر است

یک محکمه در مصر مجری یک برنامۀ تلویزیونی آن کشور را به خاطر مصاحبه کردن یک مرد همجنسگرا به یک سال زندان محکوم کرد.

محمد الغیطی که در چندین مورد مخالفت خود را با همجنسگرایی ابراز کرده است، متهم است که با دعوت مهمان همجنسگرا در برنامۀ تلویزیونی خود به "ترویج همجنسگرایی" پرداخته است.

محکمه همچنان الغیطی را به پرداخت ۳۰۰۰ پوند مصری (۱۴۷ دالر امریکایی) مکلف کرده و حکم کرده است که وی پس از تکمیل مدت حبس برای یک سال دیگر زیر نظارت باشد. اما حکم نهایی نبوده و الغیطی می‌تواند استیناف طلب شود.

در اگست ۲۰۱۸، الغیطی یک مرد همجنسگرا را در برنامۀ خود در تلویزیون خصوصی ال تی سی مصر دعوت کرد و در برنامۀ زنده پیرامون همجنسگرایی صحبت کرد.

مهمان برنامه که به خاطر حفظ محرمیت، تصویر صورت اش در طول برنامه عمداً کدر و نامشخص شده بود، آشکارا در مورد روابط جنسی اش با مرد دیگری صحبت کرد.

پس از نشر این برنامه، شورای عالی تنظیم رسانه‌های مصر که معتبرترین نهاد رسانه‌ای در آن کشور است، نشرات تلویزیون ال تی سی را برای به خاطر "تخطی مسلکی" و "سرپیچی از ممنوعیت حضور همجنسگرایان در برنامه یا ترویج شعارهای هم جنسگرایان" برای دو هفته متوقف کرد.

شورای عالی تنظیم رسانه‌های مصر در سپتمبر ۲۰۱۷ پس از آنکه ده‌ها پرچم رنگین همجنسگرایان در یک کنسرت در قاهره به اهتزاز درآمد، حضور همجنسگرایان را در برنامه‌های رسانه‌ها منع کرد.

همجنسگرایی در مصر جرم نیست، اما در جامعۀ محافظه کار با جمعیت عمدتاً مسلمان مصر، همجنسگرایی تابو است.

XS
SM
MD
LG