لینک های دسترسی

هشت وزیر کابینه به کار آغاز کرد


وزیر خارجه گفت که سیاست خارجی افغانستان را تدوین خواهد کرد

وزرای خارجه، داخله، مالیه، معادن و پطرولیم،حج واوقاف، انکشاف دهات، مهاجرین و عودت کنندگان و صحت عامه توسط معاونین رئیس جمهور، رئیس اجراییه و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب به کارمندان وزارت ها معرفی گردیدند.

عبدالله عبدالله،رئیس اجراییه حین معرفی صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه به کارمندان آن وزارت گفت که سیاست خارجی افغانستان هنوز هم با نشیب و فراز رو برو است و حکومت وحدت ملی با چالشهای متعددی مواجه است.

آقای عبدالله افزود که حکومت وزیران باقی مانده را نیز به ولسی جرگه معرفی می کند. او از ولسی جرگه خواست تا پس از دقت و بررسی به حالت سرپرست بودن در نهاد های دولتی پایان بدهند.

صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه گفت که سیاست خارجی کشور را تدوین کرده و برای تصویب به ولسی جرگه خواهد فرستاد. آقای ربانی گفت "ما سیاست ثابت تدوین شده خارجی می خواهیم که منافع ملی ما را تامین نماید و ما آن سیاست خارجی را نمیخواهیم که روی عکس العمل ها قرار داشته باشد واین قسم سیاست خارجی به نفع افغانها نیست".

او افزود که روی پنج حلقه سیاست خارجی رئیس جمهور کار می کند و روحیه اعتماد سازی را با کشور های همسایه زنده می سازد و با تهدیدات مشترک در منطقه به صورت مشترک و منطقوی کار خواهد نمود.

وزیر خارجه گفت که درسالهای آینده برای روابط هر چه بیشتر میان کشور های اسلامی تلاشهای بیشتری را به خرج خواهد داد.

از سوی دیگر امروز رئیس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله را نیز به کارمندان آ ن وزارت معرفی نمود.

آقای علومی گفت که دیدگاه، سترا تیژی ها و پلان های پو لیس ملی کشور را با مرور و بازنگری که نیاز با شد تطبیق کرده و پلان و طر ح های جدید را برای بهبود امنیت، تامین نظم عامه، تحکیم قانون انکشاف خواهد داد.

آقای علومی گفت"من بعد از ارایه گزارش و کارکرد ها و دستآورد های تمام معینان و مسوولین این وزارت تمام گزارش ها را ارزیابی می نمایم و بر اسا س این ارزیابی ها، ما او لو یت های کار و اهداف ستر اتیژیک وزارت امور داخله را مشخص و اعلام خو اهیم نمود".

نصیر احمد درانی، وزیر احیا وانکشاف دهات از سوی محمد محقق معاون دوم رئیس اجراییه به کارمندان آن وزارت معرفی شد.

آقای درانی،گفت که همه تعهداتی را که حین ارایه برنامه کارش اش در ولسی جرگه به نمایندگان مردم نموده است عملی خواهد نمود.

سید حسین عالمی بلخی،وزیر مهاجرین وعودت کنندگان بعد از معرفی توسط محمد خان معاون اول رئیس اجراییه گفت که مساعد ساختن شرایط برای عودت مهاجرین در اولویت کاری اش قرار دارد و اما برای عملی شدن آن نیاز به همکاری نهاد های بین الملی است و این وزارت به تنهایی از عهده آن برآمده نمی تواند.

داود شاه صبا، وزیر معادن وپطرولیم که توسط احمد ضیا مسعود مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب به کارمندا ن آن وزارت معرفی شد،گفت که تلاش خواهد نمود تا اعتماد سرمایه گذاران بین المللی و بزرگ را برای سرمایه گذاری در بخش معادن جلب نماید.

فیض محمد عثمانی،وزیر ارشاد حج و اوقاف توسط محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به کارمندان آن وزارت معرفی گردید.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه نیز توسط معاون دوم رئیس جمهور به کارمندان آن وزارت معرفی و گفت که وعده نمی کند که به تمام مشکلاتی که درعرصه صحی وجود دارد، رسیدگی می نماید اما آنچه را تعهد کرده است، عملی و تطبیق خواهد کرد.

اکلیل احمد حکیمی، وزیر مالیه بعد از معرفی شدن توسط جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به کارمندان آن وزارت گفت که آوردن اصلاحات در گمرکات از اولویت های کاری او خواهد بود.

هفته گذشته ولسی جرگه از جمله ۱۸ نامزد وزیر به هشت تن آنها رای اعتماد داد اما سایر نامزد وزرا به دلیل تابعیت دوگانه و مشکل در اسناد تحصیلی شان توسط آن جرگه رد شدند.

XS
SM
MD
LG