لینک های دسترسی

Breaking News

فهرست نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهور فرستاده شد


فهرست نامزدان کمیشنران انتخاباتی به ریاست جمهوری سپرده شد.

کمیته گزینش فهرست ۲۱ نامزد را برای کمیسیون‌ مستقل انتخابات و ۱۵ نامزد دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه به رئیس جمهور فرستاده است.

این کمیته حدود یک ماه پیش بر اساس فرمان رئیس جمهور به هدف گزینش کمیشنران جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شد و سی روز فرصت داشت تا فهرست نامزدان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تکمیل کند.

جاوید رشیدی، رئیس این کمیته روز پنجشنبه به خبرنگاران معلومات می‌داد، گفت، روز گذشته کارشان خاتمه یافت و فهرست نامزدان را به ریاست جمهوری سپردند.

به گفتۀ آقای رشیدی، ۷۲۰ تن درخواست و اسناد شان را به این کمیسیون سپرده شدند که ۲۱ نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات و ۱۵ نفر مهم برای کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از مطالعه و تدقیق در فهرست نهایی راه یافتند.

او گفت "این پروسه ما تکمیل شد و دیروز با رئیس جمهور دیدار داشتیم و فهرست نهایی خود را رسماً به آنان سپردیم".

در بین افرادی که در کمیسیون انتخابات نامزد شده اند، شانزده مرد و پنج خانم شامل اند که از این میان، شش پشتون، چهار تاجیک، سه هزاره، سه ازبک و پنج تن دیگر وابسته از اقوام مختلف افغان اند.

در بین شانزده نامزد کمیسیون شکایات انتخاباتی، دوازده مرد و سه زن شامل اند که پنج پشتون، چهار تاجیک، سه هزاره، دو ازبک و یک تن هم سادات می‌باشد.

عبدالله شفایی عضو کمیتۀ گزینش گفت که برای انتخاب این افراد، تحصیلات عالی، تجربه کاری و سایر معیارهای قانونی را در نظر گرفته اند، فشار و مداخله هیچ کسی را نپذیرفته اند.

او گفت "بر اساس قانون ما مکلف بودیم که در گزینش این افراد، ترکیب قوی، جنسیتی و ولایتی را در نظر بگیریم".

نهادهای ناظر انتخابات در مورد اتمام کار کمیته گزینش در وقت تعیین‌شده استقبال کرده و گفته اند، کار این کمیته نسبت به کار کمیته گزینش قبلی دارای مزیت‌ها و خوبی‌های زیاد بود.

جانداد سپین‌غر، رئیس نهاد دیدبان انتخابات و عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی و نظارت انتخاباتی (اکسین) در صحبت با صدای امریکا، در مورد این مزیت‌ها گفت "جلسات کمیته گزینش، همیشه علنی بوده با حضورداشت رسانه‌ها و نهادهای ناظر بر انتخابات صورت می‌گرفت و می‌توان گفت که توأم با شفافیت انجام شده است و این که در محدوده زمانی کارش تکمیل شده یک بخش مهم کار شمرده می‌شود".

آقای سپین‌غر، اما نبود میکانیزم سمع شکایات را از کاستی‌های تخنیکی کار کمیته گزینش خواند.

رئیس دیدبان انتخابات افغانستان گفت، هم‌اکنون برخی افراد شکایت دارند که با وجود داشتن مدارک بلند نتوانسته اند در قطار ۲۱ تنی قرار گیرند که به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تقدیم می‌شود، لیکن بنابر نبود میکانیزم خاص برای شنیدن شکایات گِله دارند.

آقای سپین‌غر، همچنان مدعی است که در گزینش افراد، توجه زیاد به تجارب انتخاباتی و مسلکی‌بودن آنان نشده است.

هنوز معلوم نیست که چه زمانی رئیس جمهور کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به ولسی جرگۀ افغانستان برای رأی اعتماد می‌فرستد.

اما کمیتۀ گزینش می‌گوید، رئیس جمهور غنی به آنان تعهد کرده است که به زودی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به ولسی جرگه می‌فرستد.

XS
SM
MD
LG