لینک های دسترسی

Breaking News

ایمل فیضی: انتقاد غنی از کرزی، ضعف حکومت را پنهان نمی کند


آرشیف: ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان، هنوز هم یکی از همکاران نزدیک حامد کرزی است.
آرشیف: ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان، هنوز هم یکی از همکاران نزدیک حامد کرزی است.

در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر به ارث بردن "اقتصاد فاسد" از حکومت قبلی، یکی از مقامات پیشین حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، می گوید که رئیس جمهور غنی از طریق انتقاد حکومت قبلی تلاش می کنند تا ضعف های حکومت خود را بپوشانند.

محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری افغانستان، روز گذشته در نشست ویژۀ بورد مشترک نظارت و انسجام که نمایندگان سازمانهای بینالمللی و سفرای کشورهای مختلف نیز حضور داشتند، به وضاحت گفت که" بدبختانه ما اقتصاد فاسد را بهمیراث گرفتیم."

در واکنش به اظهارات آقای غنی، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان و یکی از همکاران نزدیک فعلی حامد کرزی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که رئیس جمهور کنونی افغانستان از مقامات و مشاورین ارشد و با صلاحیت رئیس جمهور پیشین افغانستان در بخش های مالی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بود و اگر ضعف در حکومت قبلی وجود داشت، آقای غنی جُز آن بود.

آقای فیضی گفت: " گفته می توانم بگویم که در اکثریت جلسات که تحت رهبری رئیس جمهور اسبق صورت می گرفت، آقای اشرف غنی حضور داشت و مشوره ها و دیدگاه های شان در فیصله های مهم رئیس جمهور کرزی نقش داشت. اکنون پس از تقریباً دو سال از سپری شدن حکومت وحدت ملی، جای تاسف و تعجب است که رئیس جمهور غنی هر مشکل ادارۀ خود را به دوره های قبلی ربط می دهد. پس حکومت قبلی هم باید هر مشکل خود را بالای طالبان می انداخت و بگوید که همه چیز ها از زمان طالبان برای ما به میراث مانده است."

آقای فیضی همچنین گفت که حکومت وحدت ملی در حدود دو سال گذشته به آنچه برای مردم تعهد کرده بود، عمل نکرد و حال به دلیل که حکومت تحت فشار مردم و جامعه بین المللی قرار گرفته است، انتقاد از حکومت آقای کرزی بهانه ای است برای فرار از فشار مردم و جامعۀ بین المللی.

آقای فیضی افزود: "فکر می کنم که در اصل رئیس جمهور غنی تحت فشار قوی مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی قرار گرفته و می توانم بگویم که راه خود را گم کرده است. مردم افغانستان پس از دو سال تجربۀ تلخ که از حکومت وحدت ملی دارند، دیگر به شعار ها و وعده های دروغین حکومت فعلی باور نمی کند."

سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین گفت که رئیس جمهور کنونی نباید ادارۀ امور خود را در مقایسه با حکومت قبلی به پیش ببرد، بلکه در عمل برای مردم بگوید که در دو سال گذشته چه کاری برای بهبود زندگی و اقتصاد مردم انجام داده است.

آقای فیضی ادعا کرد که وضیعت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی در دو سال گذشته به صورت روز افزون رو به وخامت است و به گفتۀ او یگانه راه بیرون رفت از وضیعت کنونی افغانستان، مراجعه به مردم از طریق برگزاری لویه جرگه است، لویه جرگۀ که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودند تا دو سال پس از ایجاد حکومت جدید آنرا بر گزار کنند. رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز چندین بار از طریق رسانه ها خواهان برگزاری لویه جرگه شده است تا در قانون اساسی افغانستان تعدیل وارد گردد.

فساد اداری، میراث بد ادارۀ حامد کرزی

در واکشن به اظهارات آقای فیضی، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبۀ با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که میراث که حکومت وحدت ملی از حکومت قبلی به جا مانده است، "میراثی بسیار بد" است.

آقای مرتضوی گفت: " میراث حکومت گذشته برای حکومت وحدت ملی، بسیار میراث بد است به خصوص در قسمت موجودیت فساد اداری. اکثر کسانیکه در گذشته قرار داد ها را می گرفتند، در مطابقت با قانون نبود و امروز یکی از کار های را که حکومت وحدت ملی انجام می دهد، این است که تمام قرار داد ها در شفافیت و در مطابقت با قانون صورت می گیرد و تلاش صورت می گیرد تا دولت پاسخگو باشد. اما متاسفانه، در گذشت بسیاری از مشکلات در قرار داد ها موجود بود، به خصوص قرار داد نیرو های امنیتی."

آقای مرتضوی می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در حکومت قبلی ایفای وظیفه می کردند و در ساحۀ که آنان فعالیت داشتند، حسابده اند—نه در همه ساحات.

آقای مرتضوی افزود: "در این شکی نیست که هم رئیس اجرائیه و هم رئیس جمهور در حکومت قبلی مسولیت های داشتند، ولی مسولیت های اصلی در حکومت گذشته به رهبری آن حکومت بر می گردد. اگر رئیس جمهور کنونی در یک بخش مسول بوده، پاسخگوی آن بخش است. اما میراثی که به جا مانده است، در ساحۀ کلانتر قابل تجزیه و تحلیل است. وقتی که حکومت وحدت ملی کار را شروع کرد، خزانۀ دولت خالی بود و پول وجود نداشت."

تعهد حکومت کنونی در عرصۀ مبارزه بر ضد فساد اداری

مبارزه بر ضد فساد اداری و بهبود وضیعت اقتصادی از شعار عمدۀ مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری بود.

اما عبدالعزیز آریایی، رئیس ارزیابی آسیب پذیری ها در کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، در مصاحبۀ با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که رهبران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند تا بر تعهدات شان به خصوص در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری عمل کنند.

آقای آریایی افزود: " متاسفانه یک عادت و فرهنگ بد در طول سال ها برای سیاستمداران افغانستان موجود بوده و تلاش کرده اند تا کاستی های خود را به گذشته ها محول کنند و کار های را که نتوانستند انجام دهند، عامل آنرا را یا به جنگ های سی سال گذشته ارتباط داده اند و یا به تاریخ بسیار نزدیک که فعلاٌ رئیس جمهور فعلی آنرا بهانه قرار می دهد--حکومت آقای کرزی را بهانه قرار می دهد."

آقای آریایی همچنین گفت که آنچه مردم افغانستان و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری انتظار داشتند، صورت نگرفته و حال حتی مردم افغانستان نسبت به وضع فعلی، در مورد وضیعت گذشته خوشبینی بیشتر دارند.

در حدود دو سال گذشته، پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مقام های حکومت کنونی گاه گاهی رئیس جمهور پیشین افغانستان را مورد انتقاد قرار داده اند. حدود دو هفته قبل، مقامات ریاست اجرائیه به صراحت رئیس جمهور پیشین را متهم به توطئه بر ضد حکومت وحدت ملی کرد، ادعای که از سوی آقای کرزی به صورت واضح رد شد.

اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد به ارث گرفتن "اقتصاد فاسد" از حکومت آقای کرزی در حالی صورت می گیرد که قرار است تا یک ماه دیگر کنفرانس بروکسل بر گزار گردیده و جامعۀ بین المللی به ادامۀ کمک ها برای افغانستان تعهد کند.

  • 16x9 Image

    خالد مفتون - واشنگتن

    خالد مفتون، به عنوان تهیه کننده گزارش های تحلیلی و گوینده خبر، کارش را از ابتدای سال ۲۰۱۴ در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد. خالد پیشتر از این، حدود ۱۰ سال در رسانه های بین المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده بود. خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است.

XS
SM
MD
LG