لینک های دسترسی

Breaking News

اروپا به تمویل توافقنامه صلح حکومت با حکمتیار آمادگی می گیرد


اتحادیۀ اروپایی برای پیشنهاد تمویل میلیون ها دالر امریکایی جهت حمایت از توافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آمادگی می گیرد.

وال ستريت ژورنال گزارش می دهد که اتحادیۀ اروپایی با این اقدام امیدوار است سایر جنگجویان را در آن کشور جنگ زده به پیمان مشابهی تشویق کند.

فرانز مایکل میلبین، نمایندۀ ارشد اتحادیۀ اروپایی در امور افغانستان گفت که آن اتحادیۀ پیشنهاد حکومت افغانستان را قبل از آن بازنگری و بررسی می کند که روی مقدار پول کمکی برای عملی ساختن توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی تصمیم بگیرد.

والستریت ژورنال براساس یادداشت های کنفرانس اخیر دیپلوماتیک روی این موضوع گزارش می دهد که تعهد ابتدایی اتحادیۀ اروپایی در این روند بین ۲ تا ۵ میلیون دالر امریکایی است.

نام گلبدین حکمتیار در ماه فبروری، به درخواست حکومت افغانستان از فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد حذف شد که این اقدام شورای امنیت راه را برای تمویل کنندگان بین المللی هموار ساخت تا در راستای عملی ساختن این توافقنامۀ صلح حکومت أفغانستان با حزب اسلامی، کمک کند.

تاکنون مشخص نیست که از این پول امدادی اتحادیۀ اروپایی در کدام عرصه استفاده خواهد شد. اما آقای میلبین می گوید "حزب اسلامی هیچگونه کنترولی بر این پول نخواهد داشت."

تلاش های رادیوآشنا برای تماس با شورای عالی صلح أفغانستان در مورد پیشنهاد تمویل تطبیق توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی بی نتیجه ماند.

اما محمد کریم امین، رئیس هیات مذاکره کنندۀ حزب اسلامی به رهبری حکمتیار با حکومت أفغانستان به رادیوآشنا گفت که حزب اسلامی از هر آن کشوری که در راستای صلح أفغانستان کمک کند، استقبال می کند.

آقای امین گفت که "حزب اسلامی از هیچ جناحی خواهان کمک مالی نشده اما از هر کشوریکه در عرصۀ تامین صلح در أفغانستان همکاری می کند، استقبال می نماید."

ایالات متحده و سایر متحدین این کشور از این توافقنامه صلح استقبال کرده اند.

یک بند توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شامل فراهم آوری امتیاز به آقای حکمتیار و اعضای آن گروه می باشد. این توافقنامه همچنان خواهان یک کمیسیون مشترک است تا سایر بندهای توافقنامه را که جامعۀ بین المللی ممکن در آن سهیم شوند ، عملی سازد.

تطبیق توافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی با موانع و مشکلات مواجه می باشد که شامل چگونگی برطرف کردن تحریم ها علیه آقای حکمتیار و ادغام مجدد جنگجویان آن گروه و خانواده هایشان در جامعه می باشد.

ایالات متحده تاهنوز هم آقای حکمتیار را "یک دهشت افگن جهانی" می شناسد و واشنگتن گروه تحت قیادت وی را یک سازمان دهشت افگنی خارجی شناسایی کرده است

آقای امین به صدای امریکا گفت که حزب اسلامی به صورت مستقیم از هیچ جناحی تقاضای مشخصی برای رفع تعزیرات نکرده است اما این اقدام یکی از بند های توافقنامۀ صلح با حکومت أفغانستان است و مربوط به حزب اسلامی أفغانستان نمی شود.

آقای امین گفت "اما در توافقنامۀ صلح به صورت واضح و آشکار نوشته شده است که برداشته شدن هر گونه تعزیرات از حزب اسلامی افغانستان مکلفیت جمهوری اسلامی أفغانستان است و از تلاش های حکومت أفغانستان طبیعتاً حمایت خواهیم کرد."

آقای امین تاکید کرد که با تطبیق بند های توافقنامۀ صلح حزب اسلامی با حکومت أفغانستان، به زودی آقای حکمتیار در یکی از شهر های أفغانستان ظاهر خواهد شد.

محمد کریم امین، رئیس هیات مذاکره کنندۀ حزب اسلامی به رهبری حکمتیار
محمد کریم امین، رئیس هیات مذاکره کنندۀ حزب اسلامی به رهبری حکمتیار

وال استریت ژورنال گزارش می دهد که مقامات افغان امیدوار اند که ایالات متحده نیز جهت حمایت از توافقنامۀ صلح در وجوه مالی سهیم شوند. اما یک مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت که انتظار داشتن از تمویل این معامله توسط امریکا "نادرست" است. آن مقام به وال استریت ژورنال گفت که وزارت خارجه هیچگونه درخواستی مبنی بر حذف نام اقای حکمتیار و یا گروه وی از فهرست گروه دهشت افگنان آن وزارت دریافت نکرده است.

برنامۀ صلح و ادغام مجدد ملل متحد برای افغانستان، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۵ به تعلیق درآید، در یک پروژۀ شش ساله برای پرداخت پول به جنگجویان، ۲۰۰ میلیون دالر مصرف کرده است. اما تلاش های قبلی برای ادغام مجدد جنگجویان موفقیت اندکی را در پی داشته است.

منتقدین توافقنامه

وال استریت ژورنال در گزارش روز شنبۀ خود به نقل از منتقدین توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می نگارد که فراهم آوری امتیازات به آقای حکمتیار و گروه تحت قیادت وی سایرین را تشویق می کند تا به امید اینکه در آینده بخشیده خواهند شد، سلاح بردارند.

نادرخان کتوازی، یکتن از اعضای پارلمان أفغانستان به وال استریت ژورنال گفت که با سرازیر شدن پول به جنگسالاران مانند گلبدین حکمتیار، ایالات متحده و اتحادیۀ اروپایی یک فرهنگ مهیبی را ایجاد می کند که پیامد های وخیمی خواهد داشت."

این عضو پارلمان أفغانستان به وال استریت ژورنال گفته است "افرادی بیشتری را تشویق می کند تا با استفاده از خشونت به ثروت دست یافته و هیچگونه پاسخدهی در قبال آن وجود نخواهد داشت."

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در گذشته صدها حمله را علیه افغان ها و نیرو های ایتلاف به رهبری ایالات متحده انجام داده است.

یکی از بدترین آن حملات، رویدادی در نزدیکی کابل بود که به کشته شدن ۱۰ سرباز فرانسه یی در ۲۰۰۸ انجامید. اما کارشناسان به این باور اند که از قدرت و نیرومندی حزب اسلامی در سال های اخیر کاسته شده است.

XS
SM
MD
LG