لینک های دسترسی

Breaking News

تعیین زمان خروج از اتحادیۀ اروپا، مربوط به بریتانیاست


پس تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیۀ اروپا، کشورهای اروپایی در یک حالت نامعلوم بسر میبرند

رئیس شورای اتحادیۀ اروپا یکبار دیگر تاکید ورزیده است تا زمانی که حکومت بریتانیا رسماً از تصمیم اش برای اتحادیۀ اروپا خبر ندهد، هیچ نوع مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از آن اتحادیه، صورت نه خواهد گرفت.

دونالد تسک رئیس شورای اتحادیۀ اروپا امروز به پارلمان آن اتحادیه گفت، تعیین زمان خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا مربوط به تصمیم حکومت آن کشور می باشد.

آقای تسک بیان داشت که این امر حال مربوط به حکومت بریتانیا می باشد تا تصمیم اش را به شورای اروپا بفرستد.

تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیۀ اروپا، کشورهای اروپایی را در یک حالت نامعلوم قرار داده است، اما رئیس شورای اروپایی خاطرنشان ساخت که "رهبران ٢٧ کشور شامل در اتحادیۀ اروپا برای متحد بودن و همکاری های نزدیک مصمم اند."

قبل از این کمیسیون اروپا از بریتانیا خواسته بود تا موقف اش را در پیوند به خروج از آن اتحادیه، هرچه زودتر روشن سازد.

ازجانب دیگر در یک نشست کشورهای بالکان که روز گذشته در پاریس تدویر یافته بود، رهبران فرانسه و آلمان، به کشورهای بالکان اطمینان دادند که تصمیم بریتانیا برای خروج از آن اتحادیه، پلان ها برای توسعۀ اتحادیۀ اروپا را متوقف نه خواهد ساخت.

کشورهای بالکان شمولیت در اتحادیۀ اروپا را یکی از راه های تقویت اقتصاد و تامین ثبات در منطقه می دانند
کشورهای بالکان شمولیت در اتحادیۀ اروپا را یکی از راه های تقویت اقتصاد و تامین ثبات در منطقه می دانند

صربستان، مونتنیگرو، مقدونیه، بوسنیا، کوسوو و البانیا از جمله شش کشوری اند که تلاش هایشان برای عضویت در اتحادیۀ اروپا، در مراحل مختلف قرار دارد.

در حالیکه اکثریت رای دهندگان بریتانوی در مورد نفوذ اتحادیۀ اروپا بر حاکمیت ملی کشورشان نگران بودند، اما تعداد کثیر باشندگان کشورهای بالکان که تجارب تلخ از جنگ های دهۀ نود را بخاطر دارند، شمولیت در آن اتحادیه را یکی از راه های تقویت اقتصاد کشورهای شان و تامین ثبات در منطقه می دانند.

XS
SM
MD
LG