لینک های دسترسی

Breaking News

در های اروپا به روی ناداران بسته، به ثروتمندان باز است – گزارش


شفافیت بین الملل و گلوبل ویتنس، دو سازمانی که بر علیه فساد در جهان مبارزه می کنند، در گزارش مشترکی از برنامۀ "ویزۀ طلایی" کشورهای اتحادیۀ اروپایی به شدت انتقاد ورزیده اند. این دو نهاد بین المللی گفته اند که این برنامه، برای افراد فاسد و حتی جنایتکار، فرصت اقامت و شهروندی کشورهای اروپایی را فراهم می سازد.

برنامۀ "ویزۀ طلایی" که از سالهای ۱۹۸۴ در شماری از کشورهای اروپایی رایج است، در بدل سرمایه گذاری، به افراد فرصت اقامت در اروپا را می دهد.

در گزارش این دو سازمان آمده است که این برنامه به دلیل تعجیل زیاد نمی تواند پیشینۀ افراد و منابع ثروت اندوزی آنان را تشخیص کند.

ناومی هرست، عضو ارشد سازمان گلوبل ویتنس، گفته است که این برنامه برای کسانی که "از منابع مشکوک ثروت اندوخته اند، زمینه را فراهم می‌کند تا پول های دزدی را به کشور دیگری انتقال داده و آزادنه، بدون بازپرس و به دور از اینکه به شک و تردید نگریسته شوند، برای خود خانه و وطن دیگری برگزینند."

خانم هرست گفته است که با این رویکرد نه تنها درهای کشورهای اروپایی به روی افراد آغشته به فساد باز می‌شود، بلکه دولت‌های تشنۀ ثروت اندوزی را وا‌می‌داردکه خطرات را نادیده گرفته و برای جلب سرمایه به رقابت بپردازند.

حجم سرمایه گذاری برای دریافت ویزۀ هر کشور اروپایی شامل در این برنامه فرق می‌کند.

در یک دهۀ گذشته، به استناد این گزارش، در بدل جذب حدود ۲۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی، کم از کم ۶۰۰۰ پاسپورت و نزدیک به ۱۰۰ هزار کارت اقامت دایمی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی به متقاضیان برنامۀ ویزۀ طلایی داده شده است.

اسپانیا، مجارستان، لاتویا، پرتگال و بریتانیا هر یک با صدور بیش از ۱۰ هزار اقامت دایمی، در صدر کشورهای توزیع کنندۀ ویزۀ طلایی قرار دارند.

این در حالی است که اتحادیۀ اروپایی تدابیر سختگیرانه را برای جلوگیری از ورود پناهجویانی اتخاذ کرده است که به دلیل جنگ و ناامنی یا هم فقر و وضعیت نابسامان اقتصادی کشورهای شان را ترک کرده و رهسپار کشورهای این اتحادیه می شوند.

تدابیر شدید مرزی، پیچیده تر ساختن طی مراحل درخواست پناهندگی و در بسا موارد اخراج پناهجویان به کشورهای مربوطۀ شان از جمله اقداماتی است که تا کنون اتخاذ شده است.

در چند سال اخیر ده ها هزار پناهجو از کشورهای جنگ زده و فقیر به شمول سوریه، افغانستان، عراق و سایر کشورهای شرق میانه در آرزوی آغاز زندگی مرفه و آرامتر از مسیر های خطرناک رهسپار اروپا شده اند و صدها تن آنان در این سفر پرمشقت تلف شده اند.

XS
SM
MD
LG