لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان باز ده ها پناهجو را به کابل بازگرداند


تصویر از آرشیف صدای امریکا

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که ده ها شهروند افغانستان که در خواست پناهندگی شان در آلمان رد شده، به کابل بر گشتانده شدند.

حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت عودت مهاجرین به صدای امریکا گفت "روز چهار شنبه ۶۹ پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد شده بود، به افغانستان برگشتانده شدند."

به گفتۀ این مقام وزارت عودت مهاجرین، همۀ پناهجویان افغان اخراج شده از آلمان، را جوانان تشکیل می دهد.

آقای میاخیل گفت که در دو سال گذشته، مجموعاً ۱۴۸ پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد شده بود، از آن کشور اخراج و به افغانستان برگشتانده شده اند.

این مقام حکومت افغانستان همچنین گفت که بر اساس توافقی که میان حکومت افغانستان و آلمان صورت گرفته است، پناهجویان آسیب پذیر به شمول زنان، کودکان و پناهجویانی که بیماری های صعب العلاج دارند، اخراج نمی شوند.

به گفتۀ آقای میاخیل، آنعده از پناهجویانی که به صورت دواطلبانه حاضر به برگشت به کشورش شان می شوند، حکومت آلمان به هر یک آنان ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ یورو، کمک مالی می کند.

اما پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد می شود و از آن کشور اخراج می شوند، فقط تکت برگشت و برای دو هفته محل بود و باش برایشان فراهم می شود.

XS
SM
MD
LG