لینک های دسترسی

Breaking News

ایتالیا بر پناهجویان عرصه را تنگ‌تر می‌کند


نمایی از یک کمپ پناهجویان که در مرز ایتالیا و فرانسه بر افراشته شده است

حکومت ایتالیا رویکرد سختگیرانه تری در قبال پناهجویان اتخاذ کرده و فرمانی را تصویب کرده است که بر آسان آن هر کس نمی‌تواند از آنچه "محافظت بشردوستانه" خوانده شده است، مستفید شود.

متیو سلویانی، وزیر داخلۀ ایتالیا، به خبرنگاران گفت که کابینۀ آن کشور روز دوشنبه (۲۴ سپتامبر) فرمانی را تصویب کرد که بر اساس آن معیارات برای "محافظت بشردوستانه" سختگیرانه تر شده است.

قرار گرفتن پناهجویان تازه وارد زیر پوشش "محافظت بشردوستانه" آنان را برای گرفتن پناهندگی در کشورهای اروپایی واجد شرایط می‎سازد.

کسانی زیر پوشش "محافظت بشردوستانه" قرار می‌گیرند که قربانی کار اجباری، قاچاق انسانی، خشونت و آفات طبیعی بوده و یا هم نیازمند مراقبت خاص طبی باشند.

آقای سلویانی همچنان گفت که بررسی درخواست پناهندگی آن عده افراد که به گفتۀ وی "خطر اجتماعی" پنداشته شده یا هم مرتکب جرایم شده باشند، متوقف خواهد شد.

فرمان جدید حکومت ایتالیا همچنان خواستار کاهش "پول جیب خرج" پناهجویان شده است.

XS
SM
MD
LG