لینک های دسترسی

Breaking News

روند برگشتاندن پناهجویان به ترکیه توقف داده شده است


روز گذشته حدود ٢٠٠ پناهجوی غیرقانونی که متعلق به ١١ کشور بودند، از اروپا به ترکیه بازگشتانده شدند

مقامات یونان روند برگشتاندن پناهجویان را به ترکیه توقف داده و گفته اند که بسیاری از پناهجویان و مهاجرینی که در جزایر یونان توقیف اند، درخواست پناهندگی داده اند.

بازگشتاندن پناهجویان یک روز پس از آن توقف یافته است که بر اساس یک توافق میان حکومت ترکیه و اتحآدیۀ اروپا، این روند با فرستادن شماری از پناهجویان سوری از ترکیه به اتحآدیۀ اروپا و عکس آن، دیروز آغاز یافت.

ادارۀ خدمات پناهجویان یونان خبر داده است که حدود سه هزار پناهجو و مهاجر در کمپ های که برای اخراج آنان آماده شده است، در تلاش کسب پناهجویی اند و قرار است روند رسیدگی به درخواست این تعداد در پایان این هفته آغاز شود.

به گفتۀ این اداره، رسیدگی به درخواست پناهجویان معمولاً در حدود سه ماه صورت می گیرد اما می گوید که این روند برای کسانی که در این کمپ ها نگهداری می شوند سریعتر خواهد بود.

بر اساس توافق میان ترکیه و اتحآدیۀ اروپا، آنعده پناهجویان که از اروپا به ترکیه فرستاده می شوند باید ابتدا از سوی ادارۀ خدمات پناهجویان مورد ارزیابی کامل قرار گیرند.

بر اساس این توافق، روند برگشتاندن پناهجویان ابتدا بر کسانی تطبیق می شود که درخواست پناهجویی شان را تسلیم نه کرده و یا هم از سوی مقامات غیر قابل پذیرش دانسته شوند.

روز گذشته حدود ٢٠٠ پناهجوی غیرقانونی که متعلق به ١١ کشور بودند، از اروپا به ترکیه بازگشتانده شدند و در بدل آنها، ٧٨ پناهجوی ثبت شدۀ سوری از ترکیه به جرمنی فرستاده شدند.

توافق میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا دیروز در حالی وارد عمل شد که بیش ١١ هزار مهاجر و پناهجوی دیگر هنوز هم در سرحد میان یونان و مقدونیه در حالی بیسرنوشتی به سرمی برند و شماری زیاد از این افراد مخالف بازگشت به ترکیه می باشند.

توافق دوجانبه میان ترکیه و اتحآدیۀ اروپا با انتقادات شدید گروهای حامی حقوق بشر روبرو بوده و ادارۀ ملل متحد در امور پناهجویان در جزیرۀ لیزبوس یونان نیز گفته است که هنوز هم کمبودی ها زیاد در این راستا در کشورهای ترکیه و یونان وجود دارد که باید به آن رسیدگی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG