لینک های دسترسی

Breaking News

اقدامات اف بی آی برای مصئون ساختن فعالیت های انترنتی


اقدامات اف بی آی برای مصئون ساختن فعالیت های انترنتی

در ۲۰ ثانیه که ما این متن را می خوانیم، جهانیان، ۶۸۰ هزار جستجو را از طریق گوگول انجام داده و ۸۸ ملیون ایمل فرستاده می شود. نیم ملیون نفر استفاده کننده از فیس بوک در جهان، ۱۴۰ هزار مطلب تازه را می نویسند و شبکه کامپوتری Automated Clearing House که تمام موسسات مالی ایالات متحده را با هم ارتباط میدهد، ۱۲ هزار پرداخت مالی کامپوتری را انجام خواهد داد.

یقیناً، استفاده بی حد و حصر از انترنت، تهدید جهانی را با جرایم از طریق انترنت و دهشت افگنی از آن طریق، برجسته تر میسازد.

رابرت مولر، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا اف بی آی در بیانیه خود در کنفرانس بین المللی روی امنیت فعالیت های انترنتی که در پوهنتون فور هام در نیویارک برگذار شده بود گفت "ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم و شبکه های انترنتی بما کمک میکند تا با خانواده و دوستان خود در ارتباط باشیم، با همکاران خود در سراسر جهان تشریک مساعی نموده و برای خریداری همه چیز از کتاب گرفته تا منزل رهایشی از آن استفاده نمائیم و این شبکه ها بما کمک میکنند تا امور مالی خود را منظم نموده و همچنان حکومت داری و تجارت را موثر تر میسازد."

ولی رئیس اف بی آی اضافه میکند که اتکای ما به این شبکه های انترنتی ما را آسیب پذیر تر میسازد. او گفت "جنایت کاران از انترنت برای ارتکاب تقلب و سرقت به پیمانه وسیع استفاده میکنند، آنان برای شکار فرزندان ما و شما از آن طریق اقدام میکنند. جاسوسان و دهشت افگنان میتوانند برای حمله به زیر بنا های عمده ما از آن بهره برداری نموده و امنیت داخلی ما را به مخاطره اندازند."

آستن برگالز، که سرپرستی بیشتر از ۱۰۰۰ مامور خاص را در بخش امنیت فعالیت های انترنتی توسط اف بی آی در نیویارک بر عهده دارد میگوید آنچه دهشت افگنی از طریق انترنت را پر از آزمون میسازد مشکل ساختن انترنت رد یابی هویت و محل زندگی افراد است.

آستن برگالز گفت "لازم نیست آنان یک موتر را در سرک ۴۲ پارک نموده و منفجر نمایند. آنان شبکه های انترنتی موسسات مالی را از کار انداخته و مانع آن میشوند تا مردم به سرمایه خود دسترسی پیدا نکنند. آنان قادر هستند شبکه بندی های انرژی و برق را متوقف نمایند. آنان میتوانند برق شهر نیویارک را خاموش نمایند، و این ها همه اعمال دهشت افگنی است."

قابلیت انترنت برای ارسال پیام از ماورای سرحدات اگر برای مقاصد قانونی باشد، نیرو و توان است، مگر وقتیکه برای مقاصد جنایت کارانه و بد اندیشی باشد، آسیب پذیری عظیم است. و این تهدید زمانی بیشتر میشود که شبکه های انترنتی نظامی در آن دخیل باشد. زیرا اردو نیز از طریق شبکه های جهانی انترنت امور خود را به پیش میبرد و حتی بعضی از سیستم های سلاح های تخریبی به این شبکه ها بسته می باشد.

در حالیکه اتکای جهانیان به انترنت بیشتر میگردد، وسایل حفاظت و امور امنیتی این شبکه ها هم پیچیده تر شده میرود، زیرا تهدید ها هم بیشتر و مهارانه تر گردیده و مؤسسات مجبور میگردند با طرق جدید با این تهدید ها دست و پنجه نرم کنند.

به گفته گری گانون، رئیس شرکت "مایتر" که یک شرکت حفظ امنیت فعالیت های انترنتی میباشد، آزمون بزرگ آنست که وقتی مورد تهدید قرار میگیریم، چگونه میزان خسارات را کمتر نمائیم.

XS
SM
MD
LG