لینک های دسترسی

Breaking News

برای نخستین بار یک زن معاون وزارت دفاع افغانستان شد


منیره یوسف‌زاده، نخستین زنی است که به عنوان معاون وزارت دفاع افغانستان گماشته شده است.

خانم یوسف‌زاده پیش از اینکه به صفت معاون وزارت دفاع ملی افغانستان در امور تعلیمات پرسونل گماشته شود، به صفت رییس انسجام برنامه‌های ریاست جمهوری، معاون والی کابل، سخنگوی اداره ارگان‌های محل و برخی سمت‌های دیگر دولتی کار کرده است.

گماشته شدن خانم یوسف‌زاده به عنوان معاون وزارت دفاع ملی، واکنش‌های مثبت و منفی را به دنبال داشته است.

شماری گفته اند که خانم یوسف‌زاده، تجربه لازم را در بخش نظامی ندارد و نمی‌تواند که در این سمت، موفق باشد؛ اما برخی دیگر گفته اند که معاونیت امور تعلمیات پرسونل وزارت دفاع، سمت ملکی است و به تجربه نظامی نیاز ندارد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، انتقادات به گماشته شدن منیره یوسف‌زاده را به عنوان معاون تعلیمات پرسونل وزارت دفاع، "قضاوت مردانه" خوانده و آنرا "شبیه قضاوت مردان خشمگین علیه فرخنده" دانسته است.

آقای مرتضوی در فیسبوک نوشته است "مدیریت زنان در کشور اکنون نیز در اداره‌های مختلف مدیریت موفق اند. به راستی اگر زنانی مانند حسنا جلیل، منیره یوسف‌زاده، رویا رحمانی، ندیمه سحر، شهرزاد اکبر، عادله راز و... دختران زورمندان، رهبران سیاسی و جهادی می‌بودند، چنین قضاوت منفی می‌شد؟ قطعأ که برعکس می‌شد".

پیش از این، گماشته شدن حسنا جلیل، به عنوان معین وزارت داخله افغانستان نیز واکنش‌های تندی را به همراه داشت.

XS
SM
MD
LG