لینک های دسترسی

Breaking News

معاون ستاد انتخاباتی ترمپ اتهامات علیه خود را پذیرفت


ریک گیتس، معاون ستاد انتخاباتی دونالد ترمپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶، اتهام توطئه علیه امریکا و دروغ گفتن به مستنطق ها را پذیرفت.

آقای گیتس توسط رابرت مولر، څارنوال ویژه دوسیه دخالت روسیه در انتخابات امریکا تحت تحقیق قرار داد.

ریک گیتس همچنین توافق کرده تا در روند تحقیق در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا با تیم آقای مولر همکاری کند.

مجازات برای جرم توطئه و دروغگویی به مستنطق که آقای گیتس به ارتکاب آن اعتراف کرد، تا شش سال حبس می باشد.

اما څارنوالان این دوسیه گفته اند که با در نظرداشت پیمانه همکاری ریک گیتس با تیم څارنوال ویژه دوسیه دخالت روسیه در انتخابات امریکا، ممکن آنان از قاضی خواستار مجازات کمتر به آقای گیتس شوند.

در همین حال، پاول مانافورت، رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترمپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ اتهامات علیه خود را رد کرد و گفت که او بی گناه است.

مانافورت برای مدت پنج ماه ریاست ستاد انتخاباتی ترمپ را بر عهده داشت.

پاول مانافورت و ریک گیتس به پولشویی و دریافت پول از منابع نا معلوم متهم می باشند و تا کنون به دست داشتن در مداخله روسیه در انتخابات امریکا متهم نشده اند.

همکاری گیتس و احتمالا همکاری مانافورت در مراحل بعدی تحقیقات با تیم رابرت مولر که در مورد مداخله روسیه در انتخابات امریکا تحقیق می کند، می تواند معلومات کلیدی و مهم را به دسترس آن تیم قرار بدهد.

XS
SM
MD
LG