لینک های دسترسی

چرا قیمت تیل در افغانستان بلند رفت


یک تانک تیل در کابل

از حدود یک هفته به این طرف نرخ مواد نفتی در بازار های افغانستان افزایش یافته است و در قیمت هر لیتر تیل پترول ۷ افغانی افزایش به عمل آمده است

به اساس معلومات راننده ها و پرچون فروشان مواد نفتی در سه روز گذشته قیمت یک لیتر تیل پترول از ۵۸ افغانی الی ۶۵ افغانی افزایش یافته است.

مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند رقابت ناسالم میان متشبثین سکتور خصوصی که در بخش مواد نفتی فعالیت دارند باعث بلند رفتن نرخ تیل در بازار های افغانستان شده است، و بخاطر رسیده گی به این مشکل نشست اضطراری را دایر میکنند.

فرید الله شیرزی رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع در این مورد گفت درجلسه اضطراری با سکتور خصوصی در صورتی که شخص قیمت فروش را شناسایی کنند،که دولت و مردم افغانستان را سبوتاژ میکند وی را عاجل به پنجه قانون خواهند سپرد.
وزارت تجارت و صنایع نرخ یک لیتر تیل پترول را ۵۸ افغانی و یک لیتر تیل دیزل را ۶۲ افغانی تعین کرده است.

توقف فعالیت های شرکت تصفیه مواد نفتی غضنفر گروپ یکی از عوامل دیگر بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بازار های افغانستان گفته شده است.

رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع این عامل را نیز تایید میکند و میگوید شماری از وارد کننده گان مواد نفتی از این مساله سوء استفاده میکنند.

فعالیت های شرکت تصفیه مواد نفتی غضنفر گروپ پس از آن از سوی حکومت افغانستان متوقف شد که شماری از وارد کننده گان مواد نفتی، این شرکت را به ناتوانی در تصفیه مواد نفتی پریماگون متهم کردند.

اما رئیس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع گفت هئیتی که به منظور بررسی کیفیت تولیدات شرکت غضنفرگروپ مؤظف شده بود نتایج بررسی هایش را به حکومت افغانستان ارایه کرده است.

او میگویند ارزیابی های این هئیت نشان میدهد که تیل تصفیه شده در شرکت تصفیه مواد نفتی غضنفر گروپ با نورم و استندرد های تعین شده برابر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس عمومی مواد نفتی میگوید قرار است نتایج این بررسی به زودترین فرصت به رئیس جمهور ارایه شود و قرار است پس از فرمان حامد کرزی، شرکت تصفیه مواد نفتی غضنفر گروپ فعالیت هایش را از سر گیرد.

افغانستان بخاطر مصارف داخلی خود و مصارف نیروهای بین المللی کمک به امنیت در این کشور، سالانه به سه و نیم ملیون تن تیل نیاز دارد که ۹۵ در صد آن را از خارج وارد میکند.

به اساس ارقام ارائه شده حدود ۳۰ در صد مواد نفتی مورد ضرورت افغانستان از راه ایران، حدود ۳۰ در صد دیگر از طریق ترکمنستان و متباقی از طریق بندر حیرتان وارد افغانستان می شود.
XS
SM
MD
LG