لینک های دسترسی

Breaking News

کمک آلمان به افغانستان منوط به کارکرد حکومت آینده است


مقامات سفارت آلمان در افغانستان می گویند اگر رهبری حکومت جدید افغانستان پس از بقدرت رسیدن به زودترین فرصت قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن را امضا نکند، حتی به بخاطر مسایل تخنیگی و لوژیستیکی هم که باشد، گزینه دیگری جز خروج برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان باقی نخواهد ماند.

اولیور اوفجا معاون سفیر آلمان در افغانستان در یک صحبت ویژه همچنان به صدای امریکا گفت هر دو نامزد پیشتاز انتخابات در کمپاین های انتخاباتی شان تعهد کرده اند که این قرارداد را در صورت پیروزی امضا خواهد کرد.

اولیور اوفجا گفت "ما صحبت های هردو نامزد را شنیده ایم، هردوی آنان اعلام کردند که در صورت پیروزی این قرارداد را به زودی امضا خواهند کرد ما واقعا علاقمند این کار استیم بخاطریکه اگر این قرارداد پس از تحلیف رئیس جمهور جدید هر چه زودتر امضا نشود حتی بخاطر دلایل تخنیکی و لوژیستیکی نتیجه بیرون شدن نیروها خواهود بود."

معاون سفارت آلمان در کابل همچنان ابراز امیدواری کرد که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مانند دور اول انتخابات در فضای امن برگزار گردد.

اوفجا همچنان گفت آرزو دارد که کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند زمینه را برای شرکت گسترده مردم در انتخابات فراهم کنند تا نامزدان ریاست جمهوری بتوانند اکثریت آرای مردم را برای پیروزی در انتخابات بدست آوردند.

معاون سفیر آلمان از ادامه کمک های کشورش پس از سال ۲۰۱۴ نیز اطمینان میدهد و اما میگوید این کمک ها بسته گی به چگونگی پیشرفت حکومت جدید دارد.

معاون سفیر آلمان گفت "ما به تعهداتی که در کنفرانس توکیو برای دو سال آینده یعنی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شده است متعهد باقی خواهیم ماند بعدا ما باید بیبینم که چهارچوب همکاری های مشترک چگونه خواهد بود و این مساله بیشتر بستگی به پیشرفت ها و دست آورد های حکومت جدید خواهد داشت"

اقای اولیور همچنان در پاسخ سوالی در رابطه به نگرانی های زنان افغان پس از سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای بین المللی گفت، تقویت حقوق زنان و نقش زنان در عرصه های مختلف برای شان بسیار مهم است و حمایت از انکشاف زنده گی زنان بخش مهم برنامه های آنان برای زنان را تشکیل داده است و گفت این مساله همچنان در صدر فهرست پروژه های بعدی آنان برای افغانستان خواهد بود.

معاون سفیر آلمان در افغانستان میگوید همچنان به حمایت های خود از تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و سایر قوانینی که حقوق بشر را تظمین میکند ادامه خواهند داد.
XS
SM
MD
LG