لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان تا سال ۲۰۲۲ ده ها میلیارد یورو برای مهاجرین مصرف می کند


آرشیف: در سال های اخیر، بیش از یک میلیون مهاجر از کشور های سوریه، افغانستان و عراق به آلمان سرازیر شدند
آرشیف: در سال های اخیر، بیش از یک میلیون مهاجر از کشور های سوریه، افغانستان و عراق به آلمان سرازیر شدند

آلمان می خواهد حدود ۷۸ میلیارد یورو را در عرصۀ مسایل مرتبط با مهاجرت تا ۲۰۲۲ به مصرف برساند.

آلمان در میان کشور های اروپایی، بیشترین رقم مهاجران را در سه سال اخیر پذیرفته است.

مجلۀ شپیگل آلمان روز شنبه گزارش داده است که از ۷۸ میلیارد یورو، ۳۱ میلیارد آن در عرصۀ مبارزه علیه عوامل اصلی به مصرف می رسد که مردم را وا می دارد کشور های شان را ترک کرده به اروپا سرازیر شوند.

این برنامه که توسط وزارت مالیۀ آلمان تهیه شده است، هشت میلیارد دالر اضافی را که حکومت فدرال به آن توافق کرده، به کشور ها و اجتماعات محلی انتقال می دهد تا مصارف خود را در این عرصه تا ۲۰۲۱ پوشش دهند.

پول سوسیال که حکومت آلمان به مهاجران پرداخت می کند، تا ۲۰۲۲ بالغ به ۲۱ میلیارد یورور می شود که ۱۳ میلیارد یوروی دیگر برای کورس های آموزش زبان و سایر اقدامات مدغم سازی آنان به مصرف می رسد.

در سال های اخیر، بیش از از یک میلیون پناهجو که بیشتر آنان شهروندان سوری، افغان و عراقی می باشند، به دلیل افزایش نا امنی و جنگ راهی به آلمان سرازیر شدند. سرازیر شدن پناهجویان در سال های اخیر موجب بحران مهاجرت در شماری از کشور های اروپایی به خصوص آلمان شد.

در سه گذشته، به گفتۀ مقامات افغانستان بیش از ۲۵۰ هزار تن از شهروندان افغانستان کشورش شان را به قصد کشور های اروپایی ترک کرده اند. در حال حاضر، تعداد زیادی آنان با خطر برگشت اجباری از کشور های اروپایی مواجه اند.

XS
SM
MD
LG