لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیلگران: حکومت افغانستان در تحقق وعده هایش ناکام بوده است


رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییۀ افغانستان در نشست "سام" در کابل

رئیس جمهور افغانستان، در مراسم افتتاحیۀ جلسۀ "پیشرفت ها و دست آورد های افغانستان و اجندای اصلاحات" یا "سام" گفت که در امر مبارزه با فساد، اقداماتی را انجام داده اما به گفتۀ وی، کار به اتمام نرسیده است.

محمد اشرف غنی روز پنجشنبه، در حضور مقام های کشور ها و نهاد های کمک کننده به افغانستان به جامعۀ جهانی اطمینان داد که حکومت، موقف قاطعی در مبارزه با فساد دارد و از رسیدگی به حدود ۳۰۰ قضیۀ فساد اداری افراد بلند رتبۀ ملکی و نظامی یاد کرد.

اما تحلیلگران در برابر این گفته های رئیس جمهور غنی، دیدگاه متفاوت دارند.

اسحاق اتمر، تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید که این ارقام تنها به منظور ارایه در همین نشست، به دست مطبوعات قرار گرفت.

در این نشست بیش از ۴۰ کشور و نهاد های تمویل کنندۀ افغانستان شرکت کرده بودند.
در این نشست بیش از ۴۰ کشور و نهاد های تمویل کنندۀ افغانستان شرکت کرده بودند.

آقای اتمر می گوید "رهبران حکومت تنها می خواهند یک سلسله ارقام را به منظور جلب توجه کشور های تمویل کننده ارایه کرده و به چشم جامعۀ جهانی خاک بپاشند که گویا اقداماتی را به منظور مبارزه با فساد اداری انجام داده اند."

این تحلیلگر سیاسی با انتقاد شدید از ناتوانی سطح رهبری و اعضای حکومت وحدت ملی می افزاید که فساد در مقایسه با سال های گذشته در افغانستان "مافیایی شده و تا زمانی که قدرتمندان آغشته به فساد به محاکم معرفی نگردند، رسیدگی به دوسیه های افراد پایین رتبه و ضعیف جامعه، نمی تواند دردی را دوا کند."

اما رئیس جمهور افغانستان در نشست سام تاکید کرد که مبارزه با فساد را حکومت وحدت ملی، در ۹ ادارۀ امنیتی و مالی آن کشور در اولویت قرار داده و نهاد های مدنی و سکتور های خصوص از آن روند نظارت می کنند.

اشراق حسینی، تحلیلگر سیاسی امور منطقه در افغانستان، می گوید که با درنظر داشت دست آورد های اندک حکومت وحدت ملی در چند سال اخیر، حکومت افغانستان"در عرصه های امنیت، حکومت داری خوب، اصلاحات بنیادین و مفید، مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در نهاد های عدلی و قضایی، کار مثمری انجام نداده است."

آقای حسینی و اسحاق اتمر، به این باور اند که حکومت وحدت ملی با برگزاری اینگونه نشست ها، در پی برنامه ریزی انتخابات آینده است تا بتواند با تداوم کمک های بین المللی، بقای خود را تضمین کند.

دست آورد های حکومت

اما نعیم عطارد یکتن از فعالان سیاسی با پذیرش کوتاهی حکومت وحدت ملی در بخش تامین امنیت، ایجاد إصلاحات و مبارزه با فساد تاکید می ورزد که سیاست های حکومت، "افغانستان را از وابستگی اقتصادی به یک یا دو کشور رهانیده است."

آقای عطارد گفت "افغانستان امروز از هیچ نگاهی به پاکستان وابسته نیست حالانکه در گذشته با چند ساعت مسدود شدن دروازه های مرزی پاکستان، مردم با صعود قیمت مواد غذایی دچار می شدند."

آقای عطارد علاوه می کند که در عرصۀ سیاست خارجی نیز حکومت وحدت ملی، تلاش کرده، چهرۀ اصلی پاکستان را به جهانیان به ویژه ایالات متحده بنمایاند، اما تصریح کرد که تحقق این امر "زمانگیر" است.

قرار است نتایج این نشست را وزیر مالیه و رئیس ادارۀ معاونت ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما، فردا جمعه اعلام کنند.

غنی: شنیدن در مورد فساد هر روز ما را رنج می دهد.
غنی: شنیدن در مورد فساد هر روز ما را رنج می دهد.

XS
SM
MD
LG