لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب غذایی توقیف شدگان گونتنمو افزایش یافته


نظامی های امریکایی در خلیج گونتنمو می گویند که اعتصاب غذایی توقیف شدگان روبه افزایش می باشد.

تعداد اعتصاب کنندگان اکنون 31 تن گزارش شده است. اردوی ایالات متحده می گوید حد اقل بین شش تا 12 نفر همزمان در آن توقیفگاه نظامی امریکا در کیوبا در حال اعتصاب غذایی می باشند. مقامات امریکایی می گویند که احتجاج کنندگان می گویند که در جریان جستجوی الماری های، سربازان امریکایی به نسخه های قران بی حرمتی کرده اند.

مقام های توقیف گاه نیروی مشترک خاص ایالات متحده می گوید که بین شش تا 12 فرد توقیفی طی هر ماه در اعتصاب غذایی است اما عده ای که از خوردن غذا ابا می ورزند زیاد شده است.

توجه رسانه ها به توقیف شدگان

این قضیه توجه رسانه های بین المللی را بعد از شکایت وکلای مدافع زندانیان به خود جلب کرد. یک سخنگوی توقیفگاه گونتنمو می گوید این اعتراض توسط شش نفر آغاز شده و اکنون تعداد احتجاج کنندگان به سی نفر رسیده. رابرت دوراند می گوید "با نشر خبر اعتصاب غذایی در رسانه ها، توقیف شدگانی که به تلویزیون دسترسی داشتند، مظاهره را تماشا کردند و این خود باعث افزایش تعداد احتجاج کنندگان شد."

مقامات در گونتنمو می گویند که تلاشی الماری های توقیف شدگان با در نظرداشت رهنمود موجود نظامی صورت گرفته و محافظین کتاب مقدس مسلمانان را دست نزده اند. اما توقیف شدگان خواهان پوزش طلبی مقامات و مستثنا قراردادن قران از تلاشی در آینده شده اند.

رد پیشنهاد اعتصاب کنندگان

اما دوراند هر دو پیشنهاد زندانی ها را رد کرده می گوید "ما قبول نداریم که با قرآن بی حرمتی شده است. و ما قرآن را از تلاشی به خاطری استثنا نمی کنیم که این کتاب مقدس مکان خوبی برای پنهان کردن آشیای استفاده شده می تواند که برای زخمی کردن خودشان یا محافظین به کاربرده شود."

سخنگوی قوای نظامی ایالات متحده می گوی که در 11 سال گذشته، آنها از رهنمورد جستجوی الماری های توقیف شدگان استفاده کرده اند و هنگام جستجو به مقدسات دینی آنها توجه خاصی به خرچ داده می شود تا از بی احترامی جلوگیری کرده بتوانند.
XS
SM
MD
LG